Przedszkole, rodzice i środowisko

Przedszkole, rodzice i środowisko
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Usytuowanie Przedszkola Nr 7 przy ul. Piastów (dużo zieleni, urządzenia do ćwiczeń i zabaw ruchowych, brodzik, piaskownice, ogród skalny) stwarza dobre warunki do rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci.
Nie to jednak determinuje wyniki w zakresie wychowania i zaszczepiania cech umysłowych i społecznych przedszkolaków, ale głównie należyte przygotowanie pedagogiczne i ofiarność kadry nauczycielskiej. Niemałą rolę odgrywają też rodzice, którzy w sposób planowy i zaangażowany ściśle współpracują z przedszkolem.
Jednym z zadań, wokół którego przedszkole organizowało działania wychowawczo-dydaktyczne, było zbliżenie dzieci do pracy dorosłych i do środowiska, w którym mieszkamy i żyjemy.
Dzieci zwiedziły i poznały między innymi "Ceramikę Artystyczną", pracownię fotograficzną P. Wakuły, były na poczcie, kolei, w zakładzie krawieckim, w stolami P. Nawrota, u zegarmistrza, w przychodni lekarskiej, w Policji, w bibliotece, w ogrodzie działkowym P. Nogi. Nawiązana została współpraca ze szkołami podstawowymi nr 2 i 10. Dzieci z przedszkola uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych przygotowując się w ten sposób do przyszłej roli uczniów, a dzieci z klas pierwszych współpracujących szkół brały udział w zawodach sportowo-sprawnościowych zorganizowanych w ogrodzie przedszkolnym przy współudziale rodziców.
Dzieci przedszkolne uczestniczyły w przedstawieniu z okazji powitania wiosny w szkole nr 10, za co przedszkolaki pokazały u siebie inscenizację "Zajęczej chatki". Rodzice jednej z grup zostali zaproszeni do przedszkola z pędzlami i farbami olejnymi i malowali urządzenia ogrodowe. Dzieci w tym czasie przygotowały rodzicom poczęstunek z sałatki jarzynowej. Dzieci z Przedszkola nr 7 uczestniczyły w dwóch konkursach plastycznych: w konkursie PCK pn. "Piękny uśmiech to zdrowe zęby" i w konkursie zorganizowanym przez TLB i "Głos Bolesławca". Obie wystawy nagrodzonych prac miały miejsce na terenie przedszkola, a wręczenie nagród odbyło się w uroczystej oprawie z udziałem m.in. Zofii Roman – Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Byli też rodzice i organizatorzy konkursu.
Przedszkole brało udział w "Karnawale młodości" w ramach obchodów DNI BOLESŁAWCA (za udział i prezentację przedszkole otrzymało 200 tysięcy złotych nagrody) oraz w pokazie mody dziecięcej i w konkursie piosenki przedszkolnej. W tym konkursie Asia Karbowska zajęła pierwsze miejsce.
Rok 1994 to Międzynarodowy Rok Rodziny. Przedszkole nr 7 zamiast tradycyjnego Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca zorganizowało wspólne święto: Święto Rodziny. Dzieci przygotowały program artystyczny dla rodziców, a rodzice w tajemnicy przed dziećmi przygotowały teatrzyk kukiełkowy inscenizując bajki "Przygody misiów" i "Kopciuszek". Nauczycielki zaś przygotowały pamiątkowe emblematy oraz gry, zabawy i pląsy do wspólnych zabaw.
Rodzice z początku niechętnie, ale po kilku minutach już z pełnym zaangażowaniem bawili się dziećmi. Zabawom towarzyszyła radość, uśmiech i życzliwość. W przerwie można było wypić kawę, zjeść ciastko, a nawet upiec kiełbaski.
Przedszkole Nr 7 dumne jest z rodziców swoich wychowanków. Są prawdziwymi sprzymierzeńcami, darzą pedagogów zaufaniem, doceniają rolę i rangę przedszkola oraz kwalifikacje kadry.
Ktoś, z boku mógłby zadać pytanie: po co to wszystko? Czy warto? Czy to ktoś doceni?
A tu wcale nie chodzi o oklaski, ale o radość najmłodszych i o efekty pracy wychowawczej.