Przed Dniem Edukacji Narodowej

Przed Dniem Edukacji Narodowej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Sejm 14 października 1773 r. powołał Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą na ziemiach polskich ogólnonarodową magistraturę wychowawczą i pierwszą w Europie władzę oświatową o charakterze odrębnego ministerstwa.
Stworzone przez Komisję Edukacji Narodowej szkolnictwo było we wszystkich poziomach zmodernizowane, uwzględniało w pełni postulaty najbardziej wówczas postępowych pedagogów i najbardziej oświeconych przedstawicieli społeczeństwa.
Największym osiągnięciem Komisji było stworzenie "stanu akademickiego". Obejmował on profesorów, nauczycieli i kandydatów na nauczycieli: miał na celu ich doskonalenie i troskę o ich byt materialny. Dlatego już od szeregu lat 14 października uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.
Ten szczególny dzień jest również dla środowiska nauczycielskiego czasem podsumowań i ocen, spraw tym ważniejszych, że właściwa i należyta ocena nauczyciela przychodzi dopiero po latach.
Jeśli mowa o podsumowaniach, to tegoroczne międzynarodowe sukcesy młodych bolesławian są znaczące i dobitnie świadczą o głębokim zaangażowaniu nauczycieli w proces dydaktyczno-wychowawczy.
I tak w okresie wakacji świętowali swój wspólny sukces ojciec pan Waldemar Pfeifer – będący trenerem syna, instruktor sportu o specjalności tenis ziemny i jego syn Krystian – zdobywca medalowego miejsca w Turnieju Tenisa Ziemnego w Austrii.
Inna, radosna wieść dotarła w lipcu br. z Kielc, gdzie Bartosz Gruman został mistrzem Polski w biegu przez płotki, w efekcie czego reprezentował nasz kraj na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Lizbonie.
Trenerem Bartosza jest pan Ryszard Posacki – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Bolesławcu, mając już wcześniej sukcesy dydaktyczne i za swą pracę nagrodzony w r. 1993 przez Kuratora Oświaty w Jeleniej Górze nagrodą specjalną.
Natomiast na początku sierpnia nadeszła wspaniała wiadomość aż z New Delhi, podopieczna pani Janiny Skalny – nauczycielki plastyki ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Bolesławcu – Izabela Lewandowska ucz. kl. VI została zwyciężczynią w konkursie plastycznym "SHANKAR'S " INTENATIONAL CHILDREN'S COMPETITION.
Międzynarodowy sukces Izy jest jednym z wielu, jakie odnieśli uczniowie pani Janiny.
Ta doświadczona nauczycielka potrafi nawiązać kontakt z uczniem i stworzyć mu w procesie dydaktycznym możliwości samorealizacji artystycznej.
Zapewne miłośnicy talentu Marcina Kołpanowicza – artysty malarza, absolwenta ASP w Krakowie, którego twórczość podziwiana jest w galeriach Kolonii, Ammanu, Paryża nie wiedzą, że jest on wychowankiem skromnej pani Janiny, która uczyła go plastyki przez 7 lat, tj. 5 lat w szkole podstawowej i 2 w liceum.
Za efekty pracy pedagogicznej pani Skalny została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej i dwukrotnie była nagradzana nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania.
Na zakończenie pozwolę sobie na refleksję, iż szczęściem jest, jeśli talent ucznia wsparty jest talentem i miłością nauczyciela, gdyż nauczyciel jest jakby pomostem, przez który młode pokolenie przechodzi dalej do wyznaczonego celu.