Przygotowujemy młodzież do rządzenia

Przygotowujemy młodzież do rządzenia
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na początku każdego roku szkolnego zastanawiamy się – nauczyciele, rodzice, wychowawcy, katecheci – co trzeba i można zmienić, udoskonalić w naszej działalności dydaktycznej i wychowawczej aby jak najlepiej przygotować młodych ludzi do życia w coraz bardziej komplikującej się trudnej rzeczywistości.
To, że szkoła nie spełnia większości stawianych jej oczekiwań jest bezspornym faktem. Wymaga ona głębokich przemian. Sprawa jest niezmiernie skomplikowana i delikatna. Ale są dziedziny jej działalności, na które mamy (lub możemy mieć) istotny wpływ – tu i teraz. Chodzi o to, aby szkoła stała się swoistym centrum życia kulturalnego i intelektualnego danej miejscowości (Integracja ze środowiskiem). Idzie też o to, aby jej wychowankowie umieli dostrzec najistotniejsze problemy w swoim otoczeniu potrafili o nich konstruktywnie dyskutować i wpływać (w miarę możliwości) na pozytywne zmiany. Na różne sposoby można ten dalekowzroczny cel osiągnąć. W Szkole Podstawowej w Ocicach dopracowaliśmy się już pewnych – mamy nadzieję, że trwałych – tradycji. Bardzo instrumentalnie traktowany w przeszłości przedmiot "wiedza o społeczeństwie" stał się teraz w naszej szkole płaszczyzną interesujących, twórczych działań.
Pani Stanisława Potocka, sołtys wsi Ocice oraz radna ubiegłej i bieżącej kadencji (serdecznie gratulujemy ponownego wyboru) bardzo skutecznie wspierała nas w działalności dydaktycznej tyczącej rzeczonego przedmiotu. Dzięki jej staraniom młodzież uczestniczyła w posiedzeniu sejmiku gmin w Jeleniej Górze oraz kilku sesjach Rady Gminy. Intensywnie, metodycznie, prowadzona praca intelektualna przed udziałem w sesjach i po, sprawiła, że omawiane tam problemy lokalne dostarczały uczniom wielu głębokich przeżyć (szczególnie głębokie emocje wzbudzała dyskusja o pomyśle Marka Kotańskiego dotyczącym Pstrąża). Gościliśmy też na lekcjach przedstawicieli lokalnych władz. Pani Ewa Surma, sołtys wsi Nowa niezwykle ciekawie opowiadała nam o problemach swojej codziennej pracy.
Z inicjatywy Rady Szkoły, przy wydatnej pomocy Rady Gminy i GOKiS-u zorganizowaliśmy szkolny konkurs nazwany roboczo konkursem na marzenia (Radzimy radnym). Każdy uczeń mógł "stać się sołtysem swojej wsi" i zająć stanowisko wobec istotnych jej problemów. Mógł też jako dziennikarz wyobrazić sobie swoją miejscowość za 10 lat. Mógł też napisać, czy jest zadowolony z tego, że mieszka właśnie w tej miejscowości. Zaangażowanie uczniów przeszło nasze oczekiwania. Bardzo istotne jest też to, że w komisji konkursowej udało się skupić przedstawicieli różnych środowisk. Przewodniczyła Pani Stanisława Potocka, był też radny Pan Kazimierz Turek ale też i ksiądz proboszcz Edmund Tkocz oraz dyrektor GOKiS-u Pan Franciszek Popek. Ujawniła się tutaj niezwykle ważna funkcja integracyjna konkursu.(Główne założenia konkursu oraz jego przebieg zostały opisane w "Głosie Bolesławca" oraz w "Kurendzie").
Od kilku lat, nasi uczniowie uczestniczą w wojewódzkim konkursie historyczno-ekologicznym. Tak się składało, że zawsze byliśmy w finale. W ubiegłym roku szkolnym niebywały sukces – Szkoła Podstawowa z Ocic zajęła pierwsze miejsce w województwie. Pani Stanisława Kleszczyńska – pod kierunkiem której uczniowie gromadzili materiały i pisali prace – jest główną kreatorką tego niebywałego osiągnięcia.(Uczennice których prace zostały tak wysoko ocenione to: Krystyna Kuchar oraz Agnieszka Ostrowska). Chcielibyśmy kontynuować nasze szkolne tradycje. Tym bardziej, że angażują one wiele osób z zewnątrz, co ma bardzo istotne znaczenie. Marzeniem naszym jest, aby, opisany konkurs, który w ubiegłym roku był konkursem szkolnym - w tym roku stał się konkursem gminnym.
Dlatego też ośmielamy się serdecznie zaprosić: dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców wszystkich szkół w naszej gminie do współpracy. Chcielibyśmy wspólnie wypracować (bądź udoskonalić już istniejącą) najbardziej korzystną formułę konkursu, oraz jego stronę organizacyjną. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest to jeden z wielu sposobów wdrażania uczniów (przyszłych decydentów – polityków) do odpowiedzialnego patrzenia w przyszłość. A przecież o to głównie nam chodzi, w naszych wychowawczych oddziaływaniach. Być może naszą inicjatywą zechcą się zainteresować Czcigodni Księża Proboszczowie – oczekujemy propozycji. Mamy nadzieję, że tak jak dotychczas, nasze wysiłki będą wspierać radni Rady Gminy oraz GOKiS. Bylibyśmy wysoko usatysfakcjonowani gdyby honorowy patronat nad naszym gminnym konkursem zechciał objąć wójt Pan Kazimierz Gawron. Korzystając z okazji – Panu Wójtowi – gorąco gratulujemy ponownego wyboru.
Mamy nadzieję, że tak jak dotychczas, Rada Gminy i Wójt będą głęboką troską otaczali szkoły w naszej gminie – bo bez tego nasza nauczycielska praca niewiele znaczy. Wszystkich zainteresowanych propozycją gminnego konkursu prosimy o kontakt...