Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała Rady Miejskiej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Uchwałą Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lipca 1994 r. powołano:
1.Członków Zarządu Miasta Bolesławiec:
1 .Król Józef – Prezydent Miasta
2.Jasiukiewicz Jan – Z-ca Prezydenta Miasta
3.Zuziak Władysław – Z-ca Prezydenta Miasta
4.Andrusieczko Stanisław – członek Zarządu Miasta
5. Burniak Edward – członek
6.Czarciński Andrzej – członek 7. Śliwko Paweł – członek
2.Kierownictwo Rady Miejskiej:
1. Landsberg Władysław – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Maliński Edmund – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
3. Prabucki Hubert – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
3.Przewodniczących Komisji Stałych i członków Komisji:
1. Komisja Rewizyjna
-Stanisław Chirowski – przewodniczący
-Stanisław Kotowski
-Jan Krawczyk
-Janina Piestrak-Babijczuk
-Hubert Prabucki
2.Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:
-Jacek Tomasz Ruchała przewodniczący
-Edward Burniak
-Stanisław Chirowski
-Janina Piestrak-Babijczuk
-Dorota Pińczuk
-Antoni Skobliński
3.Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
-Stanisław Kotowski – przewodniczący
-Andrzej Czarciński
-Andrzej Chodyra
-Jan Krawczyk
-Stefania Łomnicka
4.Komisja Infrastruktury Miejskiej i Porządku Publicznego:
-Wacław Czupkiewicz przewodniczący
-Zdzisław Abramowicz
-Stanisław Andrusieczko
-Andrzej Chodyra
-Mirosław Kunecki
-Edmund Maliński
-Ryszard Pomichter
5.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
-Dorota Pińczuk – przewodnicząca
-Zdzisław Abramowicz
-Elżbieta Chodyra
-Elżbieta Gawlik- Eugeniusz Kowalski
-Roman Maciej Pawlik
-Andrzej Rudziński
-Paweł Śliwko
6.Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:
-Bogumił Wojciech Krzywdziński – przewodniczący
-Krzysztof Bąk
-Elżbieta Gawlas
-Elżbieta Gawlik
-Roman Maciej Pawlik
-Stanisław Szczepański
4.Delegaci do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego:
1- Roman Piotr – przewodniczący Sejmiku SGWJ
2- Abramowicz Zdzisław – członek