I w matematyce można osiągać sukcesy

I w matematyce można osiągać sukcesy
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dzieci, począwszy już od klasy trzeciej i młodzież naszego miasta mogą wykazać się zainteresowaniami matematycznymi, uczestnicząc w różnorodnych konkursach matematycznych. Zdobywcy dyplomów laureata mogą liczyć na szóstkę z matematyki.
Dużą popularnością (organizowany już po raz trzeci w Polsce) cieszył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur". Konkurs odbył się 10 maja 1994 r. i startowało w nim około 250 uczniów z naszego miasta w różnych grupach wiekowych – od III klasy szkoły podstawowej do II klasy szkoły średniej.
Najlepsi otrzymali nagrody i stypendia od 5 mln do 1 mln, obóz w Zakopanem lub jednorazowe wypłaty po 0.5 mln zł.
Na 18.289 uczniów startujących w okręgu (dwadzieścia województw) w naszym mieście nagrody otrzymali: JAKUB PIANKA SP 6 – kl. III (nauczyciel DANUTA DERESZYŃSKA), AGNIESZKA ASTACHOWICZ SP 4 – kl. IV i ANNA ŻABSKA SP 4 – kl. IV (STEFANIA KOWALCZUK), ARTUR PIENIĄDZ SP 5 – kl. IV (MARIA SUBIK), PIOTR KOZIOŁ SP 4 – kl. VIII (ANNA HIL), MARCIN GÓRZYŃSKI I JAKUB ŻURALSKI I LO – kl. I. Uczniowie chcą startować w konkursach – nawet tych odpłatnych; świadczyć o tym może fakt, że opłata konkursowa w kwocie 40.000 zł nie zniechęciła uczestników "KANGURA". Uczniowie naszego miasta mogą startować jeszcze w kilku konkursach.
W Szkole Podstawowej Nr 1, dzięki dużemu zaangażowaniu dyr. Jerzego Janowicza, od trzech lat organizowany jest konkurs dla uczniów klas VI (również najlepsi uczniowie z klas V mogą brać udział). W tym roku do finału komisja konkursowa zakwalifikowała 59 uczniów. Uczniowie przygotowywali się przez kilka miesięcy rozwiązując zadania kwalifikacyjne.
Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali uczniowie w następującej kolejności: SEBASTIAN STĘPNIAK SP 10, (nauczyciel HALINA BRANDES), WOJCIECH JUSZCZAK SP 2 (JADWIGA FATYGA), KATARZYNA PAWICKA SP 2 Lwówek Śl. (JUSTYNA WRZESIŃSKA), JUSTYNA MARUT SP 6 (ZDZISŁAWA HRYNIEWICZ), MARTA ŚMIETANKA SP 5 (MARIA SUBIK), GERARD AUGUSTYN SP 6 (ZDZISŁAWA HRYNIEWICZ), MARCIN MARCZEWSKI SP 5 (MARIA SUBIK), TOMASZ SOBCZAK SP 1 (ALINA PILIPCZAK), EWELINA MAGIEREWICZ SP NOWOGRODZIEC (BARBARA BURNIAK).
Z inicjatywy nauczycielki Zdzisławy Hryniewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Bolesławcu już po raz drugi odbyło się spotkanie najlepszych matematyków z klas IV. 14 maja 1994 r. uczniowie rozwiązywali zadania indywidualnie oraz zespołowo, bawili się w rozgrywkach sportowo-matematycznych "Przez rozrywkę do wiedzy".
Okazało się, że najlepsi w indywidualnych zawodach są następujący uczniowie: I Marta Malinowska SP 6 (nauczyciel Iwona Wiatrowska), II Ewa Maczkowiak i III Dagmara Gruszecka SP 4 (Stefania Kowalczuk), Michał Roztoczyński SP 2 (Kazimiera Ćwiek), Agnieszka Ostachowicz SP 4 (Stefania Kowalczuk), Łukasz Kryszczak SP 8 (Krystyna Młynicka), Sławomir Urban SP Nowogrodziec (Alina Tomczuk), Grzegorz Boba SP 6 (Zdzisława Hryniewicz), Stella Chrzanowska SP 1 (Roman Komosz).
W rozgrywkach drużynowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bolesławcu.
Na organizację konkursów dla uczniów klas VI i IV oraz na nagrody, pieniądze przeznaczył Urząd Miasta w Bolesławcu i Urząd Gminy w Bolesławcu. Serdecznie dziękujemy.
Uczniowie klas VII i VIII corocznie mogą wziąć udział w wieloetapowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez WOM w Jeleniej Górze. Udział w III etapie tego Konkursu zwalnia ucznia z egzaminu wstępnego z matematyki do szkoły średniej, natomiast dyplom laureata upoważnia go do otrzymania miejsca w dowolnej szkole średniej.
W tym roku najlepszym w powyższym konkursie w całym województwie był Piotr Kozioł z bolesławieckiej czwórki, którego opiekunem jest Anna Hil.
Uczniowie klas II szkół średnich startowali w Wojewódzkim Konkursie w Jeleniej Górze. Najlepszy uczeń z naszego miasta Jakub Żuralski (I LO) zajął piątą lokatę. Jest on uczniem klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym.
Uczniowie szkół średnich mogą także współzawodniczyć w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej. W II etapie tej Olimpiady startował Paweł Talar, uczeń klasy III o profilu mat-fiz. z I LO.
Koniecznie należałoby złożyć wyrazy uznania nauczycielom – opiekunom pracującym z uzdolnionymi uczniami i jednocześnie będącymi członkami Komisji Konkursowych.
Drogie Koleżanki i Koledzy, serdecznie dziękuję za Waszą dodatkową pracę i zaangażowanie.