Wszechstronna działalność MDK

Wszechstronna działalność MDK
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W ciągu 40 lat działalności Młodzieżowego Domu Kultury zdobywało wiedzę i praktyczne umiejętności dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży. Dzisiaj wielu z nich posyła swoje dzieci do MDK, wspominając nie tylko z sentymentem dawne czasy, ale i korzyści, jakie tu osiągnęli.
Powstały w naszym mieście nowe szkoły, kluby i domy kultury. Świadomi lepszych warunków w innych placówkach, dzieci i młodzież najczęściej przychodzą tutaj. Taki stan rzeczy spowodował specyficzny charakter placówki: sposób prowadzenia zajęć wyłącznie w grupach zainteresowań, atmosfera wzajemnej życzliwości, wysoki poziom wiedzy i profesjonalizm kadry nauczycielskiej.
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wszechstronną, prowadzącą zajęcia w 68 grupach zainteresowań. Robi się dużo i dobrze, co można porównać z wszechstronnością jej patrona Stanisława Wyspiańskiego, dla którego świat istniał wówczas, gdy widział w nim odbicie sztuki. Nie często zdarza się by patron placówki był wyznacznikiem działalności dydaktyczo-wychowawczej i tworzenia zintegrowanego wychowania estetycznego przez sztukę, a to wyznacza priorytet: uznane formy artystyczne uprawiane przez dzieci i młodzież w sposób amatorski w jego najsubtelniejszym znaczeniu. Cała twórczość uczestników jest podporządkowana określonym kryterium estetycznym i osiąga od wielu lat duże sukcesy. Wystawy plastyczne, konkursy recytatorskie, koncerty muzyczne i taneczne, zawody modelarskie, studia wiedzy o kulturze, spektakle teatralne – to działania, które stworzyły optymalne warunki ułatwiające percepcję rzeczywistości, która z kolei podnosi poziom kultury dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestniczenie w licznych imprezach artystycznych dostarcza wzruszeń i daje możliwość obcowania z pięknem sztuki.
Placówkę wyróżnia systematyczność i ciągłość pracy dydaktyczno-wychowawczej, rzetelna praca – zarówno tych, którzy tu już nie pracują, jak i tych prowadzących zajęcia obecnie, bez których nie można liczyć na sukcesy.
Młodzieżowy Dom Kultury wprowadzając w świat kultury, pozwala przygotować się do twórczego w nim uczestniczenia, realizując myśl pedagogiczną, że wychowanie przez sztukę jest wychowaniem dla przyszłości.