W Zespole Szkół Mechanicznych

W Zespole Szkół Mechanicznych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

26 maja 1994 r. przeprowadzony został sprawdzian PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. Organizatorem sprawdzianu był nauczyciel przedmiotu nauczania mgr Jan Blacha. W sprawdzianie udział wzięło 140 uczniów kl. II ZSZ i Technikum. Uczniowie wykazali się umiejętnościami praktycznymi udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach życia codziennego jak: omdlenia, brak oddechu, złamania, krwotoki, opatrywanie ran, wstrząs pourazowy. W przeprowadzeniu sprawdzianu pod względem merytorycznym i zabezpieczenia w sprzęt medyczny pomogli słuchacze I roku Policealnego Studium Medycznego w Bolesławcu. Nagrody ufundowali KO w Jeleniej Górze, Placówka Terenowa PCK w Bolesławcu, Rada Rodziców przy ZSMech. w Bolesławcu. Uczniowie, którzy otrzymali oceny pozytywne uzyskali zaświadczenia ukończenia Kursu Specjalistycznego-Ratowników Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
W centralnych Zawodach Strzeleckich o "SREBRNE MUSZKIETY", które odbyły się w Złotoryi w dniu 12.06.1994 r. drużyna Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu zajęła IV miejsce. Opiekunem drużyny był niżej podpisany.