Takich ludzi potrzebuje miasto

Takich ludzi potrzebuje miasto
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dowiedzieliśmy się, że dwom członkom społecznego Komitetu Zakupu Sprzętu Medycznego, a zarazem członkom TMB zaproponowano kandydowanie na radnych do przyszłej Rady Miasta. Kandydować będą prawdopodobnie z listy SLD, a o wyborze zadecydowały nie tyle poglądy i przekonania polityczne, ile skuteczność bezinteresownego działania tych ludzi.
Mgr inż. Edward Burniak i Wacław Wawrzkiewicz, bo o nich mowa, to główni (obok Feliksa Gogola) inicjatorzy akcji zbiórki pieniędzy na zakup USG Serca. To upór i konsekwentne działanie Burniaka i Wawrzkiewicza sprawiło, że szpital otrzymał potrzebny chorym sprzęt i urządzenia wartości ponad 700 mln złotych.
Z pełnym przekonaniem o przydatności tych ludzi dla spraw miasta przedstawiamy Czytelnikom sylwetki naszych członków.
Mgr inż. Edward Burniak
Ma 55 lat, jest emerytowanym górnikiem. Do Bolesławca przyjechał w kwietniu 1946 roku. Tu skończył Technikum Górnicze, a następnie kształcił się w Politechnice Śląskiej na Wydziale Górniczym. Po ukończeniu studiów pracował 3 lata w "Surminie", a pozostały do emerytury czas przepracował w Zakładach Górniczych "Konrad". Pełnił funkcję nadsztygara, kierownika robót i zawiadowcy kopalni.
Poza pracą zawodową czynnie uprawiał muzykę (słynna kiedyś orkiestra BRACI BURNIAKÓW, a później znany jako szef górniczej kapeli podwórkowej BOLUSIE). Jeden z inicjatorów akcji DAR SERCA i bezinteresownych, aktywnych członków TMB. Rzeczowy, pomysłowy, konkretny w działaniu.
Zapytany o ewentualne plany związane z funkcją radnego miejskiego, mgr inż. Edward Burniak powiedział: Chciałbym przyczynić się do zrealizowania kilku spraw w mieście:
- aby mieszkańcy Bolesławca mieli pracę (m.in. roboty komunalne dla bolesławian, reaktywowanie przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego, preferencja dla bolesławieckich firm przy przetargach na roboty itp.),
- aby telewizja lokalna miała większy zasięg, a prasa lokalna należną jej rangę i rolę,
- aby szkoła muzyczna II stopnia została jak najszybciej uruchomiona,
- aby miasto miało obwodnicę eliminującą przejazdy tysięcy samochodów przez miasto.
Mgr inż. Edward Burniak nie należy do żadnej partii i ugrupowania politycznego. Na kandydata na radnego rekomendowany przez ZZ Prac. Przemysłu Miedziowego.
Wacław Wawrzkiewicz
Ma 47 lat, a z Bolesławcem związany jest od 30 lat. Z wykształcenia technik mechanik. Od pierwszych dni swojej pracy związany był z Zakładami Górniczymi "Konrad". Zaczął pracować jako mechanik, a kończył jako nadsztygar maszynowy.
Jako mieszkaniec Osiedla Kwiatowego był jednym z inicjatorów zagospodarowania terenu i zorganizowania miejsc rekreacyjno-sportowych na tym osiedlu (boisko do piłki nożnej, boisko dokoszykówki, huśtawki, plac zabaw). Wspólnie z kolegami – emerytami górniczymi zainicjował akcję zbiórki pieniężnej na zakup USG Serca. Koledzy powierzyli mu funkcję PrzewodniczącegoSpołecznego Komitetu Zakupu Sprzętu Medycznego dla Szpitala. Zakładom pracy, urzędom, towarzystwom ubezpieczeniowym, szkołom i szefom firm handlowych dał się poznać jako człowiek nieustępliwy, wytrwale ubiegający się o środki na ten humanitarny cel.
Gdyby mieszkańcy miasta oddali głos na Wacława Wawrzkiewicza, to jako radny starałby się głównie o załatwienie następujących spraw:
- stopniowe eliminowanie ze swojego osiedla (a także z innych, usytuowanych zwłaszcza w zachodniej i północnej części miasta) opalania węglowego na rzecz gazowego w celu wyeliminowania zanieczyszczeń ekologicznych szkodliwie działających na odnawiane centrum,
- przez m.in. stwarzanie nowych miejsc pracy i preferowanie bolesławieckich firm przy przetargach na roboty, dążenie do zmniejszania liczby bezrobotnych w tym mieście,
- uruchomienie w możliwie krótkim terminie szkoły muzycznej II stopnia przy wspólnym działaniu UM, Urzędów Gmin, zakładów pracy i wojska,
- zwiększenie zasięgu telewizji lokalnej i spowodowanie "normalnego" funkcjonowania prasy lokalnej (pisma tygodniowe).
Wacław Wawrzkiewicz nie należy do żadnej partii i ugrupowania politycznego. Na kandydata na radnego rekomendowany przez Zw. Zaw. Prac. Przemysłu Miedziowego.
(Teksty sponsorowane przez kandydatów)