Informacje Zarządu Miasta Bolesławiec

Informacje Zarządu Miasta Bolesławiec
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W związku z artykułem pt. "12 LUTEGO – DATA TABU" opublikowanym w "Głosie Bolesławca" z miesiąca kwietnia br. pragnę poinformować Redakcję, że zawsze sobie wysoko ceniłem i cenię publikacje Pana Włodzimierza Kowalskiego, znanego historyka wojskowości i działacza środowiska kombatanckiego.
W bieżącej kadencji samorządu terytorialnego nie spotkałem się jednak z żadną inicjatywą, dotyczącą organizacji, na szczeblu miasta, uroczystych obchodów dnia 12 LUTEGO – rocznicy powrotu Bolesławca do Macierzy. Takiej inicjatywy należałoby oczekiwać przede wszystkim od środowisk kombatanckich.
Oczekuję więc na propozycje i wnioski co do charakteru i sposobu obchodów tej rocznicy na szczeblu miasta.
Odnośnie notki pochodzącej "Od redakcji" pragnę wyjaśnić, że artykuły autorstwa Pana "Eko" zamieszczane w "Słowie Polskim" nie odzwierciedlają stanowiska Zarządu Miasta lecz są osobistym poglądem autora artykułów.
Natomiast sprawa dotacji na "Glos Bolesławca" jest dobrze znana Redakcji a także i wielu mieszkańcom miasta. W projekcie budżetu miasta na rok 1993 Zarząd Miasta zaproponował dotację dla "Głosu Bolesławca" w wysokości 100 mln zł.
Propozycja Zarządu Miasta nie uzyskała jednak poparcia większości Komisji stałych Rady Miejskiej. Rada Miejska uznała, że proponowane środki bardziej są potrzebne na utrzymanie osiedlowych przychodni lekarskich.
Problem dotacji dla "Głosu Bolesławca" był tematem trzech kolejnych sesji Rady Miejskiej w 1993 r. W dwóch z tych samych sesji uczestniczyli działacze Towarzystwa Miłośników Bolesławca, z którego inicjatywy wydaje się "Głos Bolesławca".
W budżecie miasta na rok 1994 przewidziana jest kwota 30 mln zł, z przeznaczeniem na koszty druku jednej strony pisma, zawierającei informacje dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego miasta. Przewidziana w budżecie kwota zostanie dla Redakcji "Głosu Bolesławca" wyasygnowana w czasie i w sposób ustalony z Redaktorem Naczelnym pisma.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta
Józef Król