Forum Wyborcze na Rzecz Miasta i Jego Mieszkańców w Bolesławcu przygotowało program i kandydatów na radnych

Forum Wyborcze na Rzecz Miasta i Jego Mieszkańców w Bolesławcu przygotowało program i kandydatów na radnych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Do wyborów samorządowych pozostało już niewiele czasu, rozpoczęła się obywatelska wymiana poglądów i zabiegi o pozyskanie elektoratu dla programów i kandydatów na radnych. FORUM WYBORCZE zakończyło prace organizacyjne nadspodziewanym sukcesem: obok 7 dotychczasowych koalicjantów po negocjacjach dodatkowo swój akces zgłosiły: Związki i Kluby sportowe Bolesławca, część członków Związku Nauczycielstwa Polskiego (zgłaszając swoich kandydatów na radnych) oraz przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego.
Powołany został KOMITET WYBORCZY FORUM wraz z Prezydium, którym kieruje Starszy Cechu EUGENIUSZ STACHOWSKI. Funkcję zastępcy pełni Grzegorz ZIELIŃSKI, a skeretarza Włodzimierz KOWALSKI i Bolesław KALENIK. Podajemy pełny skład ukonstytuowanych władz z przynależnością organizacyjną:
- Włodzimierz KOWALSKI
- Związek Kombatantów
- Józef KRZOS
- Związek Emerytów i Rencistów
- Stanisław DOMOWICZ
- Spółdz. Rzemieślnicza Wielobranżowa
- Jan PODULKA
- Polskie Stronnictwo Ludowe
- Bolesław KALENIK
- PSL – Mirosław CHORZEMPA
- Stowarzyszenie Kupców
- Janusz ŚLIWIŃSKI
- Stowarzyszenie Kupców
- Grzegorz ZIELIŃSKI
- Stowarzyszenie Kupców
- Stanisław MUSIAŁ
- Cech Rzemiosł Różnych
- Marek SYGUŁA
- Cech Rzemiosł Różnych
- Eugeniusz STACHOWSKI
- Cech Rzemiosł Różnych
- Wojciech ILCZYNA
- Związki i Kluby sportowe.
Z listy FORUM WYBORCZEGO m.in. kandydatami na radnych są znani i cenieni w naszym mieście lekarze, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, architekci i przedstawiciele innych zawodów. Reprezentować nas zatem będą kompetentni fachowcy, ludzie o uznanym autorytecie i dorobku, zainteresowani aktywną pracą na rzecz miasta i jego mieszkańców. Ich dziełem jest m.in. wstępny ZARYS PROGRAMU FORUM WYBORCZEGO, który zamieszczamy wewnątrz numeru jako wkładkę z serdeczną prośbą o opinie, uzupełnienia i krytykę. Od nas wszystkich, od osobistego zaangażowania i zgodnej współpracy zależą nie tylko wyniki wyborów, ale przede wszystkim przyszłość i rozwój miasta, życie codzienne jego mieszkańców. Nie chcemy haseł – dziś liczą się czyny i praca organiczna od postaw i o to serdecznie apelujemy.
Uwagi i własne przemyślenia prosimy kierować pod adresem:
Tekst zlecony i autoryzowany Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Opitza 15, tel. 31-38, 24-37