Z dziejów miasta. Z prac Rady Miejskiej. W przeszłości

Z dziejów miasta. Z prac Rady Miejskiej. W przeszłości
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W PRZESZŁOŚCI
Wejście w XX wiek w Bolesławcu w dalszym ciągu aktywizowało Radę Miasta do unowocześnienia wyglądu miasta i budowy infrastruktury technicznej.
W 1903 r. w mieście uruchomiono stację pomp przy ulicy Dolne Młyny, co zapoczątkowało rozbudowę nowoczesnej na tamte lata sieci wodociągów i ujęć wodnych służących miastu do dzisiaj. Jednocześnie podjęto działania połączenia miasta liniami kolejowymi z okolicznymi wioskami. W 1906 r. zbudowano linię kolejową do Nowej Wsi Grodziskiej, a w 1912 r. połączenie kolejowe do Modły. W 1907 r. miasto otrzymało ważną placówkę kulturalną w postaci Muzeum Historii w starej baszcie (dziś Muzeum Ceramiki). Intensywnie rozbudowały się zakłady przemysłowe miasta. W 1912 r. uruchomiono w mieście fabrykę bielizny, przędzalnię czesankową, 2 młyny parowe, 1 młyn wodny i co ciekawe hutę szkła, która specjalizowała się w produkcji szkła negatywnego dla potrzeb fotografii.
Mało mamy informacji o mieście z okresu pierwszej wojny światowej. Ale miasto musiało stracić sporo żołnierzy w tej wojnie. Cmentarz tych żołnierzy znajdował się na terenie obecnego parku Waryńskiego, a kaplica cmentarna to dzisiejsze sklepy mięsne na terenie tego parku obok kościoła Zielonoświątkowców.
W 1918 r Bolesławiec znalazł się w granicach Republiki Weimarskiej. Powstała nowa Rada Miejska, w której wielu członków to działacze Socjaldemokracji, którzy w marcu 1919 r. tworzą jej trzon. Burmistrzem został Dr Koltzenborg, a w składzie rady są nazwiska brzmiące z polska np. Kahalowsky, Lensky, Michalsky, a także znany przemysłowiec Bolesławca Hoffman. 1.X.1920 r miasto otrzymało nowy betonowy most na Bobrze. W tym też roku rozpoczęto budowę huty miedzi zakończoną w 1930 r. (dzisiejsze Zakłady "Wizów").
Potrzeby rekreacyjne mieszkańców miasta zostały w znacznym stopniu zaspokojone, kiedy to w 1924 r. rozpoczęto budowę zespołu kąpielisk nad Bobrem, które ukończono w 1925 r. (dzisiejsze baseny MOSiR). Również parafia rzymskokatolicka podjęła wysiłki nad upiększeniem swojego kościoła, czego dowodem było w 1926-28 r. pokrycie wieży kościelnej nowym neogotyckim hełmem. W 1933 r. Bolesławiec wchodzi w skład III Rzeszy. Kończy się wielki kryzys ekonomiczny. Rozpoczyna się intensywny rozwój przemysłu dla potrzeb nowego państwa. Szczególnie rozwija się przemysł ceramiczny.
W 1936 r. działa 7 garncami, 2 zakłady kamionki artystycznej, 4 zakłady przemysłu ceramicznego. Zakłady "Reinholda" przy ulicy Polnej przekształcają się w Zakłady artystyczne mające na celu przywrócić "dawny styl". Zatrudniają 79 osób. A w Zakładach Ceramicznych w ogóle pracuje około 1000 osób. Bolesławiec uzyskuje bardzo dobre połączenie drogowe z Wrocławiem, kiedy to w 1936 r została zbudowana autostrada biegnąca w pobliżu miasta. Miała ona połączyć Berlin z Charkowem, a spora część pracy to realizacja hasła III Rzeszy o budowie autostrad w znacznej części w czynie społecznym, np. wszystkie wiadukty i mosty na autostradzie to prace dyplomowe studentów Politechniki Gdańskiej.
Wybuch drugiej wojny światowej zmienił w mieście wiele. Bolesławiec był silnym garnizonem wojskowym, a wiele zakładów przestawiono na produkcję dla potrzeb miasta, np. "Concordia" produkująca elementy dla broni pancernej, a na terenie Metalplastu budowano makiety pozorujące samoloty. W Bolesławcu były dwie filie obozu koncentracyjnego "Gross Roser" znajdujące się w wymienionych zakładach. Kampania wartownicza mieściła się w budynkach obecnego Zespołu Szkól Budowlanych, ale jest to już temat na inną publikację.
Szanowni Czytelnicy
Począwszy od listopada 1993 r. w 7 numerach "Głosu Bolesławca" opublikowałem cykl "Z Prac Rady Miejskiej" i  "W Przeszłości". Począwszy od XIII w. do 1939 r. starałem się dać skrót najciekawszych i najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta. Przy małej ilości publikacji historycznych liczyłem na to, że pomoże to szczególnie młodzieży szkolnej oraz tym, których interesują dzieje miasta na poszerzenie swojej wiedzy, zanim nie ukaże się przy gotowywana monografia miasta.