Nieznany
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zagadnienia krajoznawstwa i turystyki szkolnej zajmują część planowanej pracy szkolnej, a ze względu na znaczenie wychowawcze turystyki młodzieży szkolnej bardzo ważną rolę odgrywa jej programowanie i jakość.
Cel i założenia programowe wycieczek szkolnych są stosownie dobrane do zamierzonego tematu konkretnej wycieczki Jako kontynuacji pracy dydaktyczno-wychowawczej placówki. Istotne jest, że "przepustką" do organizacji wycieczek dalszych jest dobre poznanie przez dzieci i młodzież najbliższego otoczenia.
Wiele dotychczasowych oświatowych uregulowah prawnych sytuowało problematykę krajoznawczo-turystyczną przede wszystkim w Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym działającym jako koło zainteresowah w systemie zajęć pozalekcyjnych.
Jeśli mowa o zajęciach pozalekcyjnych w szkołach, to nie można pominąć braku środków budżetowych na finansowanie zajęć tak Istotnych z punktu widzenia zadań dydaktyczno-wychowawczych szkół.
Środowisko nauczycielskie naszego miasta mając na uwadze wartości jakie proponuje krajoznawstwo i turystyka szkolna, podjęło trud pracy w systemie pozalekcyjnym społecznie, nie bacząc na gratyfikacje finansowe. Efekt zaangażowania pedagogów: p. E. Małyszyn (SP Nr 5), p. R. Binkiewicz (SP Nr 6), p. A. Jaskowskiej (SP Nr 8), p. W. Piróg i K. Góreckiego (SP Nr 9) oraz p. Z. Głowackiego z I LO widoczny był w wyso kim poziomie wiedzy uczestników Rejonowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, który odbył się 9 Kwietnia 1994 r. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Bolesławcu.
Organizatorzy turnieju w Szkole Podstawowej Nr 9 w Bolesławcu p. W. Piróg i p. K. Górecki włożyli wiele pracy w przygotowanie imprezy, o czym świadczył między innymi okolicznościowy wystrój placówki. O laur zwycięzcy walczyło 9 drużyn:
-6 drużyn z bolesławieckich szkół podstawowych (SP Nr 5, 6, 819),
-2 drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego,
-1 drużyna z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Bolesławcu.
Zwycięzcami okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz drużyna Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i oni będą reprezentować nasz rejon w Wojewódzkim Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. Uczniowie (podopieczni R. Binkiewicza): Artur Pieniądz, Marcin Chmiel i Paweł Czech osiągnęli najlepsze wyniki z testu krajoznawczego w województwie.
Uczestnicy otrzymali w nagrodę książki i dyplomy.
Zrozumienie dla wagi problemu wykazały władze samorządu, które w bieżącym roku sfinansują prowadzenie części szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych w naszym mieście.
Można mieć nadzieję, że przy takim zaangażowaniu nauczycieli, zainteresowania uczniów (mimo finansowych trudności) krajoznawstwo i turystyka szkolna będą się rozwijać, gdyż jest to prosta droga do wyrobienia w społeczeństwie nawyku organizacji prostych form wypoczynku.