Szanowni Państwo, mieszkańcy Bolesławca, wyborcy

Szanowni Państwo, mieszkańcy Bolesławca, wyborcy
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

FORUM WYBORCZE NA RZECZ MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW W BOLESŁAWCU przedstawiło Państwu w poprzednich numerach "GŁOSU BOLESŁAWCA" – jedynego medium, w którym mogliśmy się wypowiadać – genezę powstania naszego ruchu społecznego oraz obszerny PROGRAM WYBORCZY, Spotkaliśmy się z życzliwymi opiniami, nacechowanymi troską o dalszy rozwój miasta konstruktywną krytyką, a przede wszystkim z autentycznym zainteresowaniem, szeroką wymianą poglądów i publicznie wyrażaną nadzieją na korzystne przemiany w lokalnym środowisku. Czy tak się stanie – zależy od nas samych, od trafności naszych decyzji i wyboru na przyszłych radnych ludzi, których sylwetki przedstawiamy we wkładce wewnątrz numeru.
Zerwaliśmy ze schematyzmem "partyjności:" na korzyść uznanego dorobku osobistego, autorytetu, kompetencji i postaw obywatelskich kandydatów na radnych. Wynik takiego eksperymentu zależy tylko od Was, od nas wszystkich, których głosy trafią do urn wyborczych 19 czerwca 1994 roku. Nam wszystkim – naszemu miastu -życzymy trafnego wyboru.
Tekst sponsorowany i autoryzowany przez Forum Wyborcze