Komunikat Nadleśnictwa Bolesławiec

Komunikat Nadleśnictwa Bolesławiec
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Bolesławiec zwalczanie brudnicy mniszki odbędzie się w okresie od 12 maja do 15 czerwca 1994 r. na powierzchni około 12 tys. ha.
Nadleśnictwo pragnie podkreślić, że preparaty użyte do zwalczania brudnicy mniszki posiadają cechy malej szkodliwości dla środowiska i wysokiej selektywności i spełniają tym samym warunki stawiane we Wspólnocie Europejskiej.
Akcja jest finansowana głównie ze środków Unii w ramach programu PHARE oraz środków własnych Lasów Państwowych. Szacuje się, że koszt akcji w lasach dolnośląskich wyniesie około 30 miliardów zł.