Urząd Miasta Bolesławiec informuje. Bolesławieckie planty

Urząd Miasta Bolesławiec informuje. Bolesławieckie planty
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Generalne porzqdkowanie i remont starego miasta, oraz widoczne efekty potwierdzają, że była to dobra inwestycja. Widać tu przemyślaną koncepcję władz miasta i budowlaną rękę inżyniera Józefa Króla -Prezydenta Miasta.
Oprowadzając wycieczki naszych gości z Siegburga lub grupy niemieckich oficerów mających kontakty z WKU zauważa się u nich aprobatę dla starań w tym kierunku. Gorzej jest, gdy idzie się wzdłuż historycznej trasy wokół murów obronnych miasta nazywanej "bolesławieckimi plantami".
Odcinek od ulicy Kościelnej do ulicy Kutuzowa z zachowanymi basztami nie robi najlepszego wrażenia. Dodatkową atrakcją tego odcinka są gracze w karty, którzy upodobali sobie to miejsce. Może i one dodają specyficznego folkloru temu miejscu, gdyby nie liczne grupy pijących okupujących tereny wzdłuż murów i skwerek wokół pomnika Kutuzowa. Odcinek od ul. Kutuzowa do Placu Zamkowego idąc ulicą Kubika z zasłoniętymi murami obronnymi przez niefortunnie położoną bazą Polmozbytu. Czy wreszcie odcinek od Placu Zamkowego do ulicy Prusa, na którym mury obronne zasłonięte są licznymi garażami i niefortunnie ulokowanymi przybudówkami. Dobrze się stało, że zaczęto porządkować część plantów wokół Zakładu Kąpielowego. Przyszły Samorząd winien kontynuować pracę poprzedniego w kierunku dalszego porządkowania terenów wokół starówki. Nie będą to nakłady tej wielkości, co obecne prace remontowe, a jeżeli nawet będą, to i tak warto stworzyć piękną trasę spacerową dla turystów odwiedzających nasze miasto, jak i dla samych mieszkańców.