Polski Czerwony Krzyż ma już 75 lat

Polski Czerwony Krzyż ma już 75 lat
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W roku 1918 w Krakowie działa "Samarytanin Polski" oraz Krajowe Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W Warszawie oprócz prowadzącego swoje placówki sanitarne od roku 1914 Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, pracowało kilka różnych instytucji o pokrewnych zadaniach a więc: Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, Pogotowie Ratunkowe, Centralny Komitet Opieki nad Żołnierzem, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, Akademicki Komitet Pomocy dla Studentów Żołnierzy i wiele innych. Wszystkie te instytucje według sił i możliwości tworzyły punkty opatrunkowe na froncie i tyłach armii, prowadziły szpitale dla rannych, werbowały, organizowały i szkoliły pośpiesznie ochotnicze kadry sanitarne. Jednakże ta pomoc dla wojska i poszkodowanej wojną ludności cywilnej, prowadzone przez tyle różnych placówek nie przedstawiała koniecznej w tych wypadkach spoistości, celowości i planu. W tym więc czasie, gdy przy wschodnich granicach Polski toczyły się jeszcze walki, hasło do zjednoczenia wszystkich humanitarnych organizacji polskich w jedno narodowe Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża dał "Samarytanin Polski". Zwołał on w Warszawie 18 stycznia 1919 roku pod honorowym przewodnictwem Heleny Paderewskiej zebranie przedstawicieli wszystkich wymienionych organizacji, w obecności przedstawicieli Rządu Polskiego, wojska oraz samorządu m. Warszawy. Ten historyczny zjazd odbył się w salach warszawskiego ratusza. Po krótkiej dyskusji uchwalono powołać jedną, ogólnopolską organizację Czerwonego Krzyża, przyjęto statut i wybrano Komitet Główny. W pierwszej kolejności Zarząd Główny rozpoczął pracę koordynacyjną wszystkich organizacji działających w tym czasie w myśl zasad: HUMANITARYZM NEUTRALNOŚĆ DOBROWOLNOŚĆ JEDNOŚĆ POWSZECHNOŚĆ. Mimo, iż naród polski odzyskał swą niepodległość i stał się suwerennym państwem już jesienią 1918 roku, te jednak POLSKI CZERWONY KRZYŻ uzyskał pełne prawa międzynarodowe dopiero po uznaniu go przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 14 lipca 1919 roku. Od tego czasu datuje się nowy okres jego oficjalnej działalności i narodowej reprezentacji w tej wielkiej międzynarodowej rodzinie. I oto na przykładzie Polski okazało się, że w ciężkich chwilach organizacje Czerwonego Krzyża tworzą jakby nieprzerwany łańcuch wzajemnej pomocy. Tak było w czasie ostatniej wojny, w ciężkich chwilach dźwigania się do życia w okresie powojennym, w pamiętnym grudniu 1981 r i tak dzieje się po dzień dzisiejszy.
W 1994 roku mija 75 lat od powstania POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, który stał się symbolem miłości i przyjaźni.
Opr. S. Leszczyński
(Placówka Terenowa POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Bolesławcu zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie sprostowania z powodu naszego przeoczenia. Otóż, pominięto nazwisko p. Hannylory IIczyny, która została wyróżniona odznaką Honorową IVstopnia Polskiego Czerwonego Krzyża, w dniu wręczeń 26 listopada 1993 roku. Za co gorąco przepraszamy).