Z dziejów miasta. Dzieje kościoła w Bolesławcu. Zarys pracy duszpasterskiej w bolesławcu w latach 1945-1970. Część 2

Z dziejów miasta. Dzieje kościoła w Bolesławcu. Zarys pracy duszpasterskiej w bolesławcu w latach 1945-1970. Część 2
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

§ 2. Powolny rozwój
Po trudnych początkach następował powolny rozwój życia religijnego. Stąd duszpasterze kierując się pożytkiem wiernych wprowadzili w końcu lat czterdziestych nabożeństwa paraliturgiczne. Pośród rozlicznych jego form największym powodzeniem cieszyły się nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, gromadząc każdorazowo kilkaset osób. Około 1000 wiernych uczestniczyło w nabożeństwie czterdziestogodzinnym przed Środą Popielcową; ta sama ilość osób uczestniczyła w nabożeństwach Drogi Krzyżowej odprawianych w okresie Wielkiego Postu.
Organizowano nauczanie religii dzieci i młodzieży. Przy czym w latach 1945-1960 odbywała się ona w szkołach, a lekcje religii prowadzili księża, siostry zakonne i nauczyciele z misją kanoniczną. Dla młodzieży starszej prowadzono oprócz katechez godzinę duszpasterską, przygotowując do sakramentu małżeństwa.
Kolejni proboszczowie, tj. ks. Wilhelm Boczek (1952-53) i ks. Józef Tomaszewski (1953-57), starali się o podtrzymywanie gorliwości religijnej wśród wiernych przez regularną pracę kaznodziejską oraz rekolekcje, które w parafii starano się urządzać każdego roku w Adwencie i Wielkim Poście. Ks. Tomaszewski erygował w 1956 roku nieustanną nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Natomiast rok później cały Bolesławiec przeżywał drugie po wyzwoleniu Misje święte.
Ks. Piotr Rybicki administrował parafią w Bolesławcu w latach 1957-60 i przyjmował w 1960 roku biskupa Wincentego Urbana, wizytującego wtedy parafię. Biskup wybierzmował około 4000 osób, a w dekrecie powizytacyjnym zalecił specjalną opiekę życia religijnego dzieci i młodzieży pracującej.
Nowemu administratorowi parafii, ks. Ludwikowi Gilewskiemu (1960-67) przypadł w udziale obowiązek wykonywania zaleceń biskupich. Jednak ich realizację skomplikowała konieczność instalacji pracy katechetycznej przy kościele w związku z likwidacją nauki religii w szkołach. Ks. Gilewski w parafii bolesławieckiej poświęconej Matce Bożej Wniebowziętej zorganizował w 1961 roku Dni Maryjne dla podniesienia życia religijno-moralnego jej członków. Podczas nabożeństw i uroczystych zgromadzeń eucharystycznych, jakie urządzano codziennie od 14 do 20 sierpnia cześć Matce Bożej oddawały wszystkie stany, biorąc udział w głoszonych naukach i przystępując do sakramentów świętych. Na zakończenie uroczystości maryjnych przybył do Bolesławca ks. biskup Wilhelm Pluta – ordynariusz diecezji gorzowskiej.
Niemałe znaczenie dla odrodzenia życia religijnego w Bolesławcu miały Misje Święte, które odbyły się w dniach od 10 do 18 marca 1962 roku. Prowadzili je ojcowie dominikanie. Na wygłoszonych 27 naukach ogólnych i 5 stanowych, skierowanych do ojców, matek, dzieci i młodzieży starszej, gromadziło się wiele osób. Podczas Misji do spowiedzi i Komunii świętej przystąpiło około 70 procent wiernych.
Celem przeprowadzonych Misji miało być dalsze przygotowanie parafii w Bolesławcu do wielkich uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski. Poza Misjami ważnym etapem w przygotowaniu tych wielkich uroczystości było Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która w procesji przechodziła przez wszystkie parafie w Polsce.
Powitanie Obrazu z Częstochowy dokonała dwudziestotysięczna rzesza Bolesławian dnia 30 marca 1963 roku. Wierni wraz z duchowieństwem oczekiwali na ulicach otaczających kościół. Obraz Królowej Polski wniesiono do świątyni, gdzie umieszczono Go na specjalnym tronie. Przed wizerunkiem Matki Bożej w czasie jego przebywania w Bolesławcu kapłani odprawili 20 Mszy świętych na intencje parafian. Przez dwie noce i cały dzień kościół był pełny wiernych modlących się i czuwających, W tym czasie do Komunii świętej przystąpiły 19273 osoby.
W 1964 roku parafia liczyła 25 tysięcy wiernych, dla których w niedzielę odprawiano 13 Mszy świętych. Regularnie na Mszę świętą przychodziło około 11 tysięcy osób, a Komunii świętych do dnia 22 września 1964 roku rozdzielono 64070. Katechizacja dzieci i młodzieży odbywała się w Bolesławcu, Bożejowicach, Łaziskach i Kruszynie.
Kolejne ważne wydarzenia religijne w parafii były związane z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. W Bolesławcu temu zagadnieniu poświęcono Misje święte, które odbyły się w dniach od 14 do 24 kwietnia 1966 roku. Jubileuszowe wydarzenia akcentowano także w uroczystość odpustową dnia 15 sierpnia, gdy do Bolesławca przybyli biskupi wrocławscy. Wtedy biskup Andrzej Wronka odprawił sumę odpustową. Natomiast po wieczornym nabożeństwie z udziałem księdza arcybiskupa Bolesława Kominka odśpiewano hymn "Ciebie Boga wysławiamy". Tysiąclecie Chrztu Polski uczciło wtedy 6 tysięcy wiernych, przystępując do Komunii świętej.
W 1966 roku duża terytorialnie parafia bolesławiecka została nieco umniejszona. Powstał bowiem wtedy samodzielny wikariat w Brzeźniku, przejmując administrację nad Brzeźnikiem, Bolesławicami, Dobrą i Mierzwinem.
c.d.n.