Teraz laparoskop

Teraz laparoskop
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Kiedy rok temu grupa ambitnych i przy tym chorych na serce ludzi zainicjowała akcję DAR SERCA, zachęcając ludzi dobrej woli do składek na zakup Ultrasonografu, mało kto wierzył w skuteczność tej akcji. Finał akcji jednak Czytelnicy już znają: w lipcu nasz szpital otrzymał USG do badań chorób serca i naczyń wieńcowych wartości ponad pół miliarda złotych, a pod koniec roku, dzięki dalszym wpływom przekazany został na Oddział Laryngologiczny (zgodnie z życzeniem ZOZ) zestaw urządzeń diagnostyczno-chirurgicznych do krtani (wartość ponad 260 milionów złotych).
Oba te kosztowne, ale uzyskane dzięki wielkiej życzliwości i hojności ludzi Bolesławca i okolic (w tym szkół, zakładów, firm handlowych, urzędów gmin, towarzystw, banków itd itd) służą już do skutecznych badań i zabiegów w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że lekarze posługujący się tymi urządzeniami będą co jakiś czas informować naszych Czytelników o efektach leczenia uzyskanych przy pomocy tych urządzeń.
Szpital w Bolesławcu ma i zawsze mieć będzie dużo potrzeb. Potrzebny jest na przykład bardzo pilnie podjazd umożliwiający dowóz chorych do samych drzwi.
Tę budowlaną inwestycję szpital swoimi siłami nie zrealizuje, ale przy dobrych chęciach firm i hurtowni budowlanych, a także przy pomocy wojska i młodzieży ze szkół budowlanych, rzecz jest do "przeskoczenia". Moim zdaniem administracja ZOZ powinna wykazać w takich sprawach więcej własnej inicjatywy, a także z większą wiarą apelować do określonych środowisk: potencjalnych sponsorów i sympatyków.
Społeczny Komitet Zakupu Sprzętu Medycznego dla naszego Szpitala (jeszcze się nie rozwiązał i w aktywności "nie chce ostygnąć") chce natomiast podjąć w tym roku próbę zdobycia środków na zakup LAPAROSKOPII – urządzenia dla chirurgii bardzo przydatnego. Co to jest LAPAROSKOP wyjaśnia dr Jan Hałubiec i jego koledzy chirurdzy w innym miejscu niniejszego "Głosu".
Szerzej napiszemy o tym w następnym wydaniu.
Radzimy z opisem urządzenia uważnie się zapoznać, bo (odpukać) może każdy z nas przy jego pomocy będzie mógł szybciej powrócić do zdrowia.
Z głęboką wiarą w powodzenie akcji, z ufnością w życzliwość mieszkańców miasta i okolic, ogłaszamy niniejszym akcję pomocy szpitalowi i nam samym, której celem będzie zbiórka pieniędzy na zakup laparoskopu. Optymizmem napawa nas fakt, że pierwsze parę złotych i kilka obietnic już mamy. Przypominamy numer "szczęśliwego" konta:
PKO Bolesławiec 23618-4112-132 DAR SERCA.