Zarys historyczny BKS-u

Zarys historyczny BKS-u
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Korzystając z martwego sezonu dla piłkarzy i kibiców Bolesławieckiego Klubu Sportowego, chciałbym sięgnąć nieco do dawnych lat, aby młodszych kibiców zapoznać, a starszym przypomnieć krótką historię istnienia BKS-u.
Do oswobodzonego Bolesławca, wśród licznych rzesz ludzi napływających z różnych stron Polski i Europy chcących odbudować i rozwijać prastare tereny. Na Ziemie Zachodnie przybywali także sportowcy, działacze i kibice sportowi. Zabrali się szybko do przywrócenia stanu używalności zespoły i zawody na terenie miasta. Wspólnym wysiłkiem zorganizowano pierwszy klub, który przyjął nazwę "I Rzemieślniczy Klub Sportowy Bolesławca". Rozgrywano towarzyskie mecze z drużynami okolicznych miejscowości. W 1948 roku powstał nowy klub przy Zakładach Chemicznych "Wizów" i przybrał nazwę KS Siarkowiec – "Wizów", a w 1950 r przekształcając się w oficjalną nazwę KS Unia Bolesławiec z przynależnocią do Federacji Sportowej Związku Zawodowego Chemików. Równocześnie w innych zakładach miejskich powstają następne kluby i tak: KS Stal przy Bolesławieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, KS Spójnia -później KS Sparta przy Zakładach Mięsnych, KS Gwardia Bolesławiec, przy Milicji oraz KS Górnik Iwiny przy Zakładach Górniczych "Konrad". Wszystkie w/w kluby starały się rozwijać dzialalnośc w różnych dyscyplinach sportowych jednak zawsze wiodącą, najbardziej powszechną była piłka nona.
Na fali entuzjazmu ludzi i zainteresowania sportem niemal w czynie społecznym pod kierownictwem Dyrekcji ZG "Konrad" wybudowano przy ul. Bielskiej Stadion Sportowy, a przy nim zaplecze i halę sportową. Było to w 1952 roku. Hala sportowa służy sportowcom jeszcze obecnie.
W latach 1950 – 1954 w małym wtedy 10-tysięcznym miecie doszło do ostrej rywalizacji o miano najlepszego i najsilniejszego klubu sportowego. Taki stan rzeczy nie mógł trwać oczywiście długo gdy często ambicje działaczy przekraczały możliwości sportowców, a finanse na wiele nie pozwalały. Gra toczyła się na poziomie C lub B-klasowym.
Z inicjatywy działaczy KS Górnik Iwiny powstała koncepcja połączenia istniejących małych klubów bez większych perspektyw rozwojowych, w jeden silny i przyszłościowy Miejski Klub. Po burzliwych debatach, wspólne dobro zwyciężyło i w grudniu 1955 roku nastąpiło zjednoczenie klubów
Bolesławiecki Klub Sportowy.
Zasadniczym celem połączenia była integracja ludzi związanych ze sportem, mających wspólny cel sportowy tworzenie bazy do najefektowniejszej pracy i tworzenie silnego ośrodka sportowego, opartego na wszystkich zakładach pracy z terenu miasta i okolic. Pierwszym przewodniczącym klubu został pan Zbigniew Częcik. Za wspólny cel postawiono w jak najkrótszym czasie podnieść poziom sportowy w różnych dyscyplinach i godnie reprezentować barwy naszego miasta w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Wyniki sportowe przyszły szybko.
W dniu 4.03.1956 r. rozegrano pierwsze spotkanie towarzyskie pod firmą BKS ze Spartą Lubań, która wtedy grała w II lidze wygrywając 2 : 1 .Drużynę zgłoszono do rozgrywek mistrzowskich i trzeba było zaczynać od B klasy. Pierwszy mecz mistrzowski w Nowej Rudzie z tamtejszym Górnikiem wygrywając 2 : 0. Historyczne bramki zdobyli Jenel i Gajda.
W 1958 roku BKS zdobył mistrzostwo klasy A i awansował do ligi okręgowej nazwanej wtedy III ligą. Drużynę trenował trener A. Paczyński, a na boisku występowali: Szpyrka, Kowalik, Fok, Ilczyna, Stulin, Soja, Klessa, Jehnel, Cyroń, Kutyniok, Kubski, Powróżnik. c.d.n.
Ze "Złotej Księgi BKS" wynotował