Z prac Rady Miejskiej

Z prac Rady Miejskiej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

... w przeszłości
Wojna trzydziestoletnia zakończona pokojem westfalskim w 1648 r pozostawiła po sobie zniszczenia w strukturrze i zabudowie miasta, straty ludnościowe, wyludnienie miasta. Należało stopniowo przywracać dawną zabudowę miasta, rozpoczęto odbudowywać rzemiosło, zniszczone kościoły, zrujnowany ratusz.
W 1655 r rozpoczęto odbudowę spalonego Kościoła NMP i Kościoła Św. Mikołaja.
W latach 1659-1660 – rozpoczęto remont ratusza i restaurację sali głównej posiedzeń Rady wykonując nowe oprawy kamienne, a w latach 1665-1685 sale ratuszowe, winiarnie zostały wyłożone piaskowcem z kamieniołomów w Wartowicach. Ważnym wydarzeniem był powrót w roku 1660 zakonu dominikanów wypędzonych w okresie wojny trzydziestoletniej. Miasto czuje się zobowiązane zwrócić im poniesione straty. Dominikanie będą odgrywać ważną rolę, w procesie kulturotwórczym w mieście.
W latach 1670-1676 budują kościół i część zabudowań klasztornych przy dzisiejszej ulicy Teatralnej i Armii Krajowej. Rada Miejska podjęła decyzję budowy na Przedmieściu Górnym Cegielni, oraz budowy na Przedmieściu Dolnym 4 zakładów garncarskich, tartaku, ścieralni drewna, folusza oraz dwóch młynów papierniczego i piaskowego.
W 1671 r. zbudowano remizę strażacką, arsenał i spichlerz zbożowy. W latach 1685-89 pokryto dachem główną nawę kościoła.
W roku 1689 osiedlił się w mieście Giulio Simonetti znany rzeźbiarz i malarz włoski i na stałe aż do końca życia związał się z miastem. Był radnym i jemu zawdzięcza miasto wystrój kościoła NMP. Rosła zamożność mieszczan i rady. W 1693 burmistrz za przyzwoleniem Rady funduje ołtarz w kaplicy św. Katarzyny Widocznie również rosły potrzeby mieszkańców w zakresie estetycznego spożywania kawy ponieważ odnotowano, że w 1698 r. wyprodukowany został dzbanek do kawy w kolorze brązowym. Warto wiedzieć, że napój ten dopiero wchodził do Europy i szerszej konsumpcji. Działania Rady Miejskiej widocznie nie wszystkim przypadły do gustu.
W 1700 r nieznani sprawcy na pręgierzu koło ratusza wywiesili paszkwil o wyraźnej treści szkalującej Radę Miejską. Rada miasta w 1704 r zleca przegląd, oraz dokonanie konserwacji sieci kanalizacyjnej przez rzeczoznawców z Wrocławia.
Widocznie problemy czystości wód i ścieków były ważne dla Rady miasta. Potwierdza to decyzja Rady z 1970 r, w której jest wyraźny zakaz gromadzenia przed domami obornika nie dłużej niż 1 dzień. (Dotychczas można go było gromadzić przez 3 doby).
Poważnym obciążeniem finansowym dla miasta w 1707 r był pobyt przez 10 dni króla Stanisława Leszczyńskiego i księcia Lubomirskiego razem z wojskiem opolskim i szwedzkim.
Czytelnikom należy się wyjaśnienie, że są to czasy wojny północnej i wybór króla Stanisława Leszczyńskiego przy popiciu Szwecji nie spotkało się z aprobatą społeczeństwa polskiego gdyż nadal królem był August II Sas.
Dużej rangi wydarzeniem w mieście jest uruchomienie w Bolesławcu w roku 1736 pierwszej drukarni Henryka Mullera, która dostarczała druki do magistratu ale nie tylko.
Pożary miasta, o których już pisałem wcześniej (szczególnie groźny w 1739 r) zmusiły Radę Miasta do wydania zarządzenia o budowie w mieście kominów tylko z cegły lub kamienia. Widoczne finanse miasta polepszyły się gdyż w 1748 r. Rada miasta wybudowała wodotrysk w rynku. Ruiny zamku spalonego przy dzisiejszym Placu Zamkowym nie nadawały estetyki tej części miasta. Rada podjęła decyzję żeby teren wraz z pozostałym materiałem budowlanym przekazać gminie protestanckiej pod budowę kościoła ewangelickiego.
c.d.n.