Porozumienie

Porozumienie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Porozumienie zawarte dnia 11 stycznia 1994 roku pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych w Bolesławcu Stowarzyszeniem Kupców w Bolesławcu Rzemieślniczą Spółdzielnią Wielobranżową w Bolesławcu.
1.Celem porozumienia jest współpraca zmierzająca do rozwiązania konkretnych problemów społecznych i gospodarczych w Bolesławcu i na terenie gminy Bolesławiec w sposób przyczyniający się do wspólnego sukcesu wyborczego w zbliżających się wyborach samorządowych w 1994 r.
2.Podstawą porozumienia będzie program, a przedmiotem strategie rozwoju oraz współpraca przy rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, gospodarczych i systemowych o znaczeniu lokalnym.
3. Cech Rzemiosł Różnych w Bolesławcu, Stowarzyszenie Kupców w Bolesławcu oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Bolesławcu upoważniają się wzajemnie do wszczęcia rozmów z odpowiednimi środowiskami, organizacjami i władzami w celu rozszerzenia porozumienia o podmioty akceptujące lub gotowe zaakceptować wspólnie uzgodniony program.
4. Wszystkie strony podpisują porozumienie w przekonaniu, że współdziałanie wspierające konkretne interesy środowisk gospodarczych, zawodowych lokalnych i samorządowych, zmierzające do sukcesu przedsięwzięć lokalnych w mieście i gminie może przyczynić się do sukcesu wyborczego i dobrej reprezentacji naszych spraw w przyszłych samorządach terytorialnych.
5. Strony powołają Zespół – Koalicyjny Komitet Wyborczy, który opracuje i przedstawi najpóźniej do 31 marca 1994 roku projekt finansowania, partycypacji stron w kosztach kampanii wyborczej oraz dydatów zgłoszonych przez strony zawierające porozumienie.
Tekst zlecony i autoryzowany
Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Opitza 15, tel. 31-38, 24-37