Z dziejów miasta. Dzieje kościoła w Bolesławcu. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Część 3

Z dziejów miasta. Dzieje kościoła w Bolesławcu. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Część 3
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

§ 3. Początki działalności ks. proboszcza Władysława Rączki
Po obfitującym w doniosłe wydarzenia okresie działalności ks. Ludwika Gilewskiego (1960-67) administratorem parafii w Bolesławcu został zamianowany dnia 6 czerwca 1967 roku ks. Władysław Rączka.
Nowy proboszcz mógł stwierdzić dnia 22 października 1967 roku, że w tym dniu w niedzielnych Mszach świętych uczestniczyło 8514 osób. Nie tylko jednak ten fakt był powodem zatroskania duszpasterzy. W 1968 roku miasto Bolesławiec liczyło bowiem 30000 mieszkańców i należało do najbardziej dynamicznie rozwijających się miast Polski. Dlatego Ksiądz proboszcz zarządził odnowienie duchowe parafii. Przystąpił też do odmalowania wnętrza kościoła. Prosił arcybiskupa Bolesława Kominka o udzielenie sakramentu bierzmowania 2477 osobom w 1968 roku. W tym samym roku rozdzielono około 8300 Komunii świętych, a w czasie kolędy około 4500 rodzin przyjęło swoich duszpasterzy. Natomiast dnia 16 lutego 1969 roku biskup Paweł Latusek poświęcił odmalowany kościół.
Niezwykle bogaty i owocny w wydarzenia był rok 1970, podsumowujący dwudziestopięciolecie polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Oto z dniem 1 stycznia 1970 roku w Bolesławcu erygowano nowy wikariat – późniejszą parafię p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z której administrowano część miasta i wioski Bożejowice, Łąka, Otok i Rakowice. Już dnia 22 kwietnia tegoż roku nowoutworzona parafia stała się siedzibą dekanatu. Tak więc Bolesławiec posiadał odtąd dwóch dziekanów w osobach ks. Władysława Rączki i ks. Edwarda Bobera. Na 25-lecie doczekał się też Bolesławiec pierwszego, własnego, rodzimego kapłana. Był nim ks. Mirosław Wójtewicz. Mianowicie Mirosław Wójtewicz syn Stanisława i Zofii z d. Kazimierska ur. 26 VII 1945 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego studiował w Seminarium Duchowym we Wrocławiu w latach 1963-70. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze we Wrocławiu dnia 31 maja 1970 roku z rąk arcybiskupa Kominka. Msza święta prymicyjna ks. Wójtewicza odbyła się bardzo uroczyście w Bolesławcu dnia 8 czerwca 1970 roku.
Jubileusz 25-lecia duszpasterstwa w Bolesławcu (1945-70) obchodzono dnia 8 grudnia 1970. Był tam obecny arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Przybyło też około czterdziestu księży (proboszczów i wikariuszy), którzy pracowali w minionych latach w Bolesławcu.
W okresie 1945-70 w Bolesławcu ochrzczono 14088 dzieci. Gdy pod koniec 1945 roku w 6-klasowej szkole 70 dzieci uczęszczało na naukę religii, to w roku szkolnym 1969/70 dwunastu katechetów miało w tygodniu już ponad 200 godzin katechezy, na którą uczęszczało ponad 4500 dzieci. W tym czasie zawarto około 3450 katolickich małżeństw. Działały liczne stowarzyszenia religijne, a pośród nich m.in. parafialny oddział "Caritas", "Sodalicja Mariańska", stowarzyszenie "Żywego Różańca", ministranci i "Oaza" dając dowody ugruntowanej pobożności.
Naszkicowana praca duszpasterska w Bolesławcu w latach 1945-1970 zasadniczo nie odbiegała od innych danego okręgu administracyjnego, a nawet całego terytorium Polski. Miała jednak swoje cechy oryginalne. Praca ta była naznaczona znamieniem okresu powojennego. Duszpasterze starali się połączyć różne grupy ludnościowe w jedną społeczność. Na pogłębienie ducha religijnego wśród mieszkańców parafii oddziaływano przez kształtowanie świadomości, a wiarę umacniano przez nieustanne sprawowanie czynności liturgicznych.
Ze wzrostem religijności podnosił się równocześnie poziom moralny wiernych. Należy jednak stwierdzić, że uzyskane rezultaty nie osiągnęły jeszcze maksimum. Ostatecznie trzeba jednak powiedzieć, że omawiana działalność przyczyniła się do udoskonalenia poszczególnych osób i całej społeczności pod względem religijnym i moralnym.