Wstępniak

Wstępniak
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Po ukazaniu się w marcowym wydaniu "Głosu" tekstu POROZUMIENIA oraz programu wyborczego koalicji (Cech Rzemiosł + Stowarzyszenie Kupców + Rzemieślnicza Spółdzielnia Wielobranżowa) otrzymaliśmy wiele telefonów z uwagami o treści programów i na temat niektórych sformułowań. Wprawdzie pod "porozumieniem" napisaliśmy, że tekst jest zlecony i autoryzowany oraz podaliśmy adres autorów programów, jednak raz jeszcze informujemy Czytelników, że NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TEKSTY WYBORCZE, podobnie jak za teksty reklamowe. Pisaliśmy już nieraz, że jako jedyne (poza stroną w "Nowinach") pismo lokalne Bolesławca chcemy użyczać naszych łam wszystkim, bez względu na przekonania polityczne i religijne. Chcemy być pismem apolitycznym, a nasze Towarzystwo (Miłośników Bolesławca) nie wchodzi w układ z żadnym ugrupowaniem. Zamieszczanie wkładek i tekstów na naszych łamach z programami wyborczymi jest w każdym przypadku opłacane i pomaga sfinansować wydanie kolejnego numeru "Głosu Bolesławca".