Współpraca z Pirną

Współpraca z Pirną
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

5 lutego w Bolesławieckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie zainteresowanych partnerów z Bolesławca z delegacją z Pirny k/Drezna.
Spotkanie prowadził mgr Zbigniew Samonek – przewodniczący zespołu d/s współpracy Bolesławiec – Pirna. Stronę niemiecką reprezentował Peter Richter z Pirny, a wszystkich obecnych o sprawach miasta wyczerpująco poinformował uczestniczący w spotkaniu Wiceprezydent Miasta Jan Jasiukiewicz. Pragnieniem wszystkich zebranych było ożywienie współpracy z dawnym partnerskim miastem Bolesławca Pirną. Przedstawiciele bolesławieckich placówek kulturalnych i sportowych przedstawili swoje możliwości i oferty współpracy. Podobnie o swoich możliwościach mówili goście niemieccy.
Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Bolesławca mgr Zdzisław Mirecki zadeklarował wolę współdziałania i wspierania tych wszystkich działań, które przyczynią się popularyzacji miasta i regionu, kultywowania tradycji, historii i rozwijania działalności kulturalnej.
Goście z Pirny otrzymali z TMB kalendarz artystyczny oraz komplety pisma lokalnego "Głos Bolesławca".