Konkurs fotograficzny rozsztrzygnięty

Konkurs fotograficzny rozsztrzygnięty
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Z inicjatywy prezesa Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego – Mikołaja Jankowskiego pod koniec 1993 r ogłoszono "Konkurs Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego" dla wszystkich fotografujących z miasta i gminy. Był to zarazem przegląd środowiskowy wyłaniający grupę czynnie angażujących się fotografików, w tych trudnych dla wszystkich czasach. Jury w składzie: Danuta Dzieduszek, Anatol Wukała, Andrzej Pytliński po przeglądnięciu 97 prac, dwunastu autorów zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 24 prace. Ta ostra selekcja wynikała – jak twierdzi prezes BTF M. Jankowski – przede wszystkim ze złej jakości technicznej zdjęć, wynikłej z kolei przez fakt braku pracowni fotograficznej. Już wkrótce w malutkim pomieszczeniu Bolesławieckiego Tow. Fotograficznego, taka pracownia będzie ogólnie dostępna, a miłośnicy fotografii będą mogli doskonalić swój warsztat pracy pod okiem instruktorów – fachowców.
Jury Konkursu z uznaniem podkreśliło różnorodność tematyki i zainteresowań fotografów środowiska bolesławieckiego. Jury przyznało:
I nagrodę (1,2 mln zł) p. Grzegorzowi Sidorowiczowi za całokształt akceptowanych prac
II nagrodę (0,8 mln zł) p. Robertowi Pomichterowi za całokształt akceptowanych prac
IIInagrodę (450.000 zł) p. Rafałowi Hołoga za całokształt akceptowanych prac
Wyróżnienia (po 200.000) p. Stanisławowi Graczykowi za pracę barwną "Ale to ciekawe..."
p. Pawłowi Brzezickiemu za pracę "Koncert" i "XXX-4" p. Jerzemu Paluszczyszynowi za pracę bez tytułu
Otwarcie wystawy pokonkursowej Bolesławieckiego Środowiska Fotograficznego odbyło się 15.1.94 r o godz. 1200 w Galerii Fotografii BTF czynnej we wtorki i piątki od godz. 1600 do 2000 przy ul. Kubika 41 (obok baszty).