Wkrótce 40 lecie Młodzieżowego Domu Kultury

Wkrótce 40 lecie Młodzieżowego Domu Kultury
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

40 lat temu, a dokładnie 13 czerwca 1954 roku nastąpiło otwarcie Domu Harcerza w Bolesławcu przemianowanego później na Młodzieżowy Dom Kultury.
Materiał dotyczący czterdziestoletniej i aktualnej działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest tak obszerny, że nie sposób zamieścić go jednorazowo. Począwszy od wydania bieżącego "Głosu" spróbujemy Czytelnikom przekazać wiadomości o MDK w kilku "ratach" poczynając od przypomnienia nazwisk założycieli i ważniejszych wydarzeń utrwalonych w kronikach. Inicjatorami założenia Domu Harcerza byli Edward Ragus i Wanda Patora, a pierwszym kierownikiem Domu byl Ryszard Bardega. Od roku 1957 kierownikiem na dwadzieścia lat (!) zostaje Wanda Patora.
W 1964 roku Dom Harcerza przemianowany zostaje na Powiatowy Dom Kultury Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Wyspiańskiego. W 1977 roku dyrektorem MDK zostaje Cecylia Patora. W latach 1978 -1984 funkcję dyrektora sprawuje Jerzy Sikorski. Kolejnym dyrektorem (1984 – 1991) MDK była Anna Rutkowska, a aktualnie od kilku lat funkcję tę sprawuje Marian Kostecki.
Młodzieżowy Dom Kultury nazywany jest w mieście "wylęgarnią" lub "kuźnią" talentów. Do chwili powstania Państwowej Szkoły Muzycznej tj. od roku 1982 Młodzieżowy Dom Kultury (a później również Społeczno Ognisko Muzyczne) spełniał ważną funkcję muzycznego kształcenia dzieci i młodzieży. Tu uczono skupione w zespołach i sekcjach dzieci i młodzież na akordeonie, mandolinie, gitarze, flecie, skrzypcach i innych instrumentach. Tu szkolono wokalistów, a także prowadzono zajęcia rytmiczne. Oczywiście równolegle "szlifowane" byty talenty plastyczne, techniczne i inne. Długa jest lista instruktorów – pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury. Opublikujemy ją w następnym wydaniu "Głosu" przy szerszych informacjach o zespołach i sekcjach MDK.