Z dziejów miasta. Kościół katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995 parafia p.w. Św. Cyryla i Metodego

Z dziejów miasta. Kościół katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995 parafia p.w. Św. Cyryla i Metodego
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Parafia p.w. św. Cyryla i Metodego należy do najmłodszych bolesławieckich ośrodków duszpasterskich. Została erygowana dekretem kard. Henryka Gulbinowicza dnia 6 sierpnia 1988 roku.
1. BUDOWA KOŚCIOŁA I DOMU PARAFIALNEGO.
Budowę kościoła rozpoczęto po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta Bolesławca z dnia 27 sierpnia 1985 roku. Na początku odnotowano szybkie tempo prac. Dlatego poświęcenia kamienia węgielnego kard. Gulbinowicz mógł dokonać już dnia 4 listopada 1985 roku. Świątynię, jako dwukondygnacyjny obiekt, projektował mgr inż. arch. Dariusz Fułek. Takie rozwiązanie przyjęto z dwóch powodów. Po pierwsze – pod budowę kościoła władze miasta przydzieliły małą działkę o powierzchni 2208 m , ograniczając powierzchnię użytkową kościoła do 600 m2 . Drugą racją była potrzeba szybkiego otwarcia ośrodka duszpasterskiego w nowej dzielnicy Bolesławca – na Osiedlu 40-lecia.
Inicjatorem budowy omawianego obiektu sakralnego i otwarcia parafii p.w. św. Cyryla i Metodego był ks. prałat, mgr Władysław Rączka. Prace budowlane do dnia erygowania nowej parafii finansowali wierni parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu, a później ciężar budowy dźwigali wierni organizującej się parafii.
Wiosną 1987 roku rozpoczęto wznoszenie domu parafialnego, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem z dnia 17 lutego 1987 roku. Podstawowe prace przy świątyni i domu parafialnym wykonywali parafianie w czynie społecznym. Natomiast większość prac fachowych powierzono ekipom budowlanym z Podhala. Budowę prowadzono oszczędnie, systemem gospodarczym, dzięki czemu oba obiekty sakralne powstały dość szybko. Dużą pomocą w finansowaniu prac byty osobiste ofiary ks. Wojciecha Mroszczaka, pierwszego proboszcza parafii p.w. św. Cyryla i Metodego, odpowiedzialnego za budowę obiektów, a także materialna pomoc jego krewnych i znajomych z kraju i zagranicy.
Pierwszą Mszę św. odprawiono w dolnej kondygnacji kościoła dnia 14 sierpnia 1988 roku. Uroczystego poświęcenia tej części świątyni: kaplicy i dwóch salek katechetycznych, dokonał bp Tadeusz Rybak dnia 18 lutego 1989 roku, tj. w czasie odpustu parafialnego. Odtąd wraz z działalnością duszpasterską prowadzono budowę górnego kościoła, który poświęcił kard. Gulbinowicz dnia 20 października 1991 roku. Przy czym należy dodać, że wyposażeniem i wystrojem wnętrza świątyni kierował mgr Jerzy Masternak, który większość prac wykonał osobiście.
Kościół p.w. ś. Cyryla i Metodego oraz związany z nim budynek parafialny należą do najpiękniejszych współczesnych budowli województwa jeleniogórskiego. Fakt ten potwierdza główna nagroda przyznana w 1992 roku przez Karkonoskie Sympozjum Architektów. Obecnie świątynia jest przygotowywana do konsekracji zaplanowanej na drugą połowę 1995 roku.
2. ZASIĘG TERYTOTIALNY I DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA PARAFII.
Jak już zaznaczono wyżej, w dolnej kondygnacji kościoła rozpoczęto działalność duszpasterską. Ośrodek duszpasterski p.w. św. Cyryla i Metodego powstał z podziału parafii Wniebowzięcia NMP. Należą do niego 23 ulice Bolesławca. Są to następujące ulice: Andersa, Artyleryjska, Aleja Wojska Polskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Konradowska, Korfantego, Krótka, Kosiby, Łasicka, Marcinkowskiego, Okrzei, Pl. Pokoju, Saperska, Słoneczna, Starzyńskiego, Zagłoby, Zaułek, Żeromskiego i Narutowicza. W chwili utworzenia (6.08.1988) parafia liczyła 7153 mieszkańców.
Służbę duszpasterską sprawują z urzędu: proboszcz i wikariusz. Dotychczas pracowali w parafii następujący księża wikariusze: Jan Żak, Tadeusz Wróbel, Józef Olechowski i Ryszard Soroka. Ponadto należy dodać, że w latach 1988-1990 funkcję katechetki pełniła s. Agnieszka, a po niej s. Helena.
W niedzielę odprawia się 6 Mszy świętych, w inne święta 4, a w dni powszednie 2 Msze święte. Regularnie prowadzi się rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Przygotowuje się dzieci do I Komunii Św., a młodzież klas ósmych do sakramentu bierzmowania. Również katechezy przed przyjęciem sakramentu małżeństwa i poradnia rodzinna związane są z parafią p.w. św. Cyryla i Metodego.
We Mszy św. niedzielnej uczestniczy około 30 procent mieszkańców parafii. Taka sama ilość osób przystępuje do spowiedzi wielkanocnej. W działalności religijnej jest miejsce na opiekę duszpasterską ludzi starszych i chorych. Dzieciom, młodzieży i dorosłym stwarza się możliwości do miesięcznej spowiedzi i częstej Komunii świętej. W formacji religijno-moralnej akcentuje się pracę z dziećmi i młodzieżą, proponując przede wszystkim takie środki jak: Mszę Św., sakramenty i katechezę. Najbardziej zaangażowanych gromadzi się w: scholi, oazie, kole ministranckim i lektorskim.