Ksiądz prałat Władysław Rączka honorowym obywatelem Bolesławca

Ksiądz prałat Władysław Rączka honorowym obywatelem Bolesławca
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Jednogłośnie podjęta przez bolesławieckich radnych na sesji w dniu 25 kwietnia br. uchwała pisana jest nietypowym językiem, serdeczną polszczyzną i dlatego zacytujemy uzasadnienie zawarte w dokumencie w brzmieniu oryginalnym.
"W UZNANIU WYBITNYCH, GODNYCH NAJWYŻSZEGO SZACUNKU I WDZIĘCZNOŚCI ZASŁUG POŁOŻONYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BOLESŁAWCA NA POLACH DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ, CHARYTATYWNEJ, UMACNIANIA WIĘZI SPOŁECZNOŚCI MIEJSKIEJ I WSPIERANIA HUMANITARNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH ORAZ W ZWIĄZKU Z PONAD 42-LETNIM SPRAWOWANIEM OFIARNEJ POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ RADA MIEJSKA W BOLESŁAWCU NADAJE PRZEWIELEBNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI MGR WŁADYSŁAWOWI RĄCZCE KANONIKOWI GREMIALNEMU KAPITUŁY KATEDRALNEJ, DZIEKANOWI DEKANATU BOLESŁAWIEC – WSCHÓD, PROBOSZCZOWI PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY I ŚW. MIKOŁAJA HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA BOLESŁAWCA."
Człowiek wielkiego serca, wielkiej mądrości, o niekwestionowanym autorytecie i imponującym wszechstronnym dorobku, wspaniały wzorzec osobowy pracowitości, tolerancji, rozwagi, spolegliwości, skromności, ofiarności w służbie dla bliźniego, którego długie i piękne życie stanowi przykład realizacji zasad chrześcijańskiej etyki i ewangelicznego dekalogu. Biografia Księdza Prałata wpisała się złotymi zgłoskami w powojenne dzieje grodu nad Bobrem i tego faktu nikt nic może podważyć. Przeminęły z wiatrem historii lata trudne, czas złagodził ból niezawinionych krzywd i fałszywych działań, wspaniałe było to, że duszpasterz zawsze pozostał wierny sobie i głoszonym przez siebie naukom. Już na pierwszej sesji nowego samorządu miejskiego zgłoszony został wniosek o Honorowe Obywatelstwo, a skoro zyskał jednomyślność – świadczy to o powrocie nadziei i wiary w zgodne działanie dla dobra wspólnego. Ksiądz WŁADYSŁAW RĄCZKA stanowi symboliczne spoiwo rajców miejskich i lokalnej społeczności. Serdecznie gratuluję niecodziennego wyróżnienia.