Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

8 maja obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W roku ubiegłym obchodziliśmy 75-lecie swojego istnieniu. W swojej zwiększającej się z każdym rokiem działalności, w chwili obecnej szczególnie skupiamy się na działalności charytatywnej nu rzecz społeczeństwu naszego miasta i gmin (działamy nu terenie byłego powiatu bolesławieckiego). Zwłaszcza teraz czujemy się bardzo potrzebni, gdyż warunki bytowe rodzin są przerażające. Przez te wszystkie latu nieśliśmy pomoc tym, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Docieramy ze wsparciem do ludzi biednych, chorych. samotnych i zagubionych. Pomagamy rodzinom godnie przeżyć obecny bardzo ciężki okres.
Wolontariusze naszego Stowarzyszeniu koncentrują się również nu realizacji zadań statutowych, do których należą:
-szkolenia sanitarne, czyli praktycznej nauce udzielania I pomocy przedmedycznej (rocznie szkolimy około 500 osób);
-organizujemy i propagujemy honorowe krwiodawstwo, skupiamy ich w Klubach Honorowych Dawców Krwi, organizujemy konkursy z nagrodami, audycje telewizyjne, pogadanki i spotkania;
-zajmujemy się pomocą zdrowia, czyli kształtowaniem prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci i młodzieży oraz prewencji najbardziej rozpowszechnionych chorób populacji ludzi dorosłych, są to pogadanki, konkursy plastyczne, testowe, turnieje zdrowia itp.;
-Oddział nasz bierze udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych np. ostatnio do Czarnogóry i Sasaku;
-opieka społeczna i pomoc – między innymi: opłacenie pobytu dzieciom niepelnosprawnym turnusu rehabilitacyjnego wraz z rodzicami, pomogliśmy dzieciom wyjechać do "zielonej szkoły" i nu obozy w okresie wakacji, wykupiliśmy ponad 1500 obiadów w stołówkach szkolnych i dla ludzi bezdomnych, opłaciliśmy energię i guz rodzinom będącym w skrajnych warunkach materialno – bytowych, odzież z durów szwedzkiego Czerwonego Krzyża otrzymało 700 osób, dbamy o przygotowanie paczek żywnościowych na święta, pomagamy uchodźcom z byłej Jugosławii oraz pogorzelcom, staramy się aby nikł nie pozostał bez pomocy.
Pomimo wszelkich trudności pragniemy działać dalej. W działalności naszej pomagają nam zakłady pracy u w szczególności BFMM "POLFA". ZCH "WIZÓW", Zakłady Ceramiczne w B-cu, pragniemy podziękować Zarządowi Miasta, Sądowi Rejonowemu, Prokuraturze. Towarzystwu Miłośników Bolesławcu, Telewizji Lokalnej B-c oraz BOK W B-cu.
Dziękujemy właścicielom zakładów produkcyjnych, sklepów i hurtowni. Lista wspaniałych ludzi jest długa, ale gdyby udało się nam przekonać inne instytucje i zakłady pracy do współpracy to pomoc dla ludzi byłaby dużo większa.