Pomóżmy szkole muzycznej

Pomóżmy szkole muzycznej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W ciągu dwunastu lat istnienia Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bolesławcu odegrała znaczącą rolę w życiu kulturalnym miasta. Coraz liczniejsze grono kandydatów przybywających na egzaminy wstępne potwierdza fakt, że nawet w czasach video i komiksów (które niestety zdominowały rozrywkę) dzieci i młodzież chcą rozwijać muzyczne zainteresowania, grać na instrumentach, muzykować. Obecnie w szkole kształci się 151 uczniów z. Bolesławca a także niniejszych miejscowości pozbawionych szkolnictwa muzycznego (Lwówek, Nowogrodziec, Warta, Osiecznica). W zależności od wieku nauczanie odbywa się w dwu działach: dziecięcym i młodzieżowym. Do działu dziecięcego, który obejmuje sześcioletni okres nauczania, przyjmuje się dzieci w wieku 6-10 lat do klas: fortepianu, skrzypiec, akordeonu i gitary klasycznej. W dziale młodzieżowym mogą rozpocząć naukę uczniowie w wieku 10-20 lat w klasach: klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu, waltorni, tuby, gitary klasycznej, wiolonczeli, kontrabasu i fletu poprzecznego. W dziale młodzieżowym nauka trwa cztery lata. Program nauczania – poza grą na instrumentach głównych – obejmuje muzykowanie zespołowe oraz przedmioty teoretyczne: kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne, zasady muzyki. Zajęcia z instrumentów odbywają się indywidualnie a także w zespołach: klarnetowym, fletowym, akordeonowym, gitarowym, instrumentów dętych, mandolinowym, smyczkowym i wokalnym.
Od lat istnieje orkiestra szkolna "Odeon", w której wraz z uczniami muzykują nauczyciele i absolwenci PSM. Obecnie zajęcia prowadzi się w dwóch klasach przeznaczonych do zajęć grupowych (klasy teorii i rytmiki) oraz. w dziewięciu salkach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia indywidualne. Przeważnie są to klasy o powierzchni nie przekraczającej 8 m , więc prowadzenie w nich zajęć zespołowych jest niemożliwe. Próby orkiestry szkolnej odbywają się w pomieszczeniu wygospodarowanym w piwnicy szkoły. Również na poddaszu zaadoptowano 4 sale ćwiczeń, które jednak z. powodu braku izolacji termicznej nie spełniają odpowiednich wymogów.
Dzięki staraniom pierwszego dyr. szkoły mgr B.Cieborzewskicgo i obecnej dyr. mgr D.Pińczuk – budynek nowej szkoły jest w stanie surowym zamkniętym. Wykonane są tynki wewnętrzne, instalacja elektr., c.o., wod.-kan., gazowa wraz z przyłączami (za które szkoła zalega z opłatą dla wykonawcy 200 mln. starych zł.). W nowej szkole – oprócz sal lekcyjnych – będzie mieścić się aula szkolna na 200 miejsc, w której będą mogły być organizowane koncerty, prelekcje i poranki muzyczne. Obecnie najistotniejszym problemem będzie wykończenie parteru budynku (zakup i położenie parkietu w auli, wykładzin, glazury, wyposażenie sanitariatów, kuchni szkolnej, malowanie itp.).
Wobec powyższych problemów Społeczna Rada Państwowej Szkoły Muzycznej zwraca się do wszystkich osób. które rozumieją, potrzebę rozwijaniu kultury muzycznej w naszym mieście, o pomoc w budowie PSM II stopnia. Z inicjatywy Rady Szkoły do lżejszych prac zaangażowali się rodzice uczniów, również jak zawsze niezawodna Jednostka Wojskowa wyraziła chęć pomocy. Licząc na pomoc finansowa, zwracamy się do firm i hurtowni budowlanych o rzeczowe wsparcie.