Serce dla Krzysia

Serce dla Krzysia
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

17 marca szkoła oszalała, wreszcie odbył się ten spontanicznie zainicjowany "Koncert dla Krzysia". Organizatorzy koncertu spotkali się z życzliwym odbiorem, utworów muzycznych, układów tanecznych, recytacji, kabaretów itp. wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bolesławcu. A wszystko to dla Krzysia, ucznia kl. II a – dziecka chorego na białaczkę. Koncert poprzedziło szereg akcji zorganizowanych przez uczniów szkoły.
Kwesty przeprowadzone przez starszych uczniów wśród całej społeczności szkolnej i nauczycieli. Odpłatne dyskoteki z atrakcjami, konkursami organizowanymi przez młodzież, a opiekę nad uczniami bawiącymi się przejęli nauczyciele, którzy spontanicznie, dobrowolnie i z dużym zaangażowaniem w sprawę dołożyli swoje "serduszko".
Całości dopełnił ten najwspanialszy "Koncert dla Krzysia" ukazujący, iż nie jesteśmy nieczuli, mamy dobre serca i chcemy nieść pomoc.