Lekcja
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Dnia 10.03.1995 r. w I LO w Bolesławcu odbyło się zebranie ZESPOŁU SAMOSZTAŁCENIOWEGO nauczycieli PO(OC) z rejonu Bolesławca i Lwówka Śląskiego. Zebranie prowadził st. wizytator KO z Jeleniej Góry Marian STABELSK1.
Nauczyciel I LO mgr Jan BLACHA zaprezentował lekcję nt. "Praktyczne utrwalanie umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej".
Uczniowie klas I i II przedstawili sytuacje z życia codziennego, takie jak:
-tamowanie dużych krwotoków;
-postępowanie w przypadku zatrucia lekami;
-zasłabnięcia, omdlenia;
-pierwsza pomoc przy porażeniu prądem;
-reanimacja sercowo – płucna;
- sztuczne oddychanie.
Zaprezentowana lekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Efektem jej była też wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć metodą inscenizacji i sytuacji z życia.
Program zebrania objął aktualne zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz lekcje szkolenia sanitarnego w Szkołach Podstawowych w Austrii.
Konferencja dostarczyła wielu wrażeń zwłaszcza uczniom klas I i II, ratownikom i symulującym.