Czas na edukację ekologiczną

Czas na edukację ekologiczną
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W praktyce jest często tak, że wartości ekologiczne przegrywają z tzw. dobrami cywilizacyjnymi, stąd konieczność uświadomienia i określenia wobec tych problemów i wartości postaw ludzi, poczynając od najmłodszych. Między innymi dlatego edukacja środowiskowa jest ważna i niezbędna, i to tym bardziej, że pozwala realizować zasadę "myśleć globalnie – działać lokalnie", która ma niebagatelne znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości. Edukacji ekologicznej – albo lepiej – środowiskowej nie można ograniczyć do form zinstytucjonalizowanych, realizacji tych zadań powinno podjąć się całe społeczeństwo poczynając od rodziców, a kończąc na każdym kto ma jakikolwiek kontakt z dziećmi i młodzieżą.
W praktyce szkolnej istnieje wiele form realizacji wymienionych zadań, dobrym tego przykładem jest bolesławiecka "ósemka", której nauczycielki – autorki zbioru zadań do nauczania matematyki – pokazały jak odpowiednie treści bez dodatkowego obciążenia czasowego uczniów można realizować przy nauczaniu tego przedmiotu. Rzecz w tym właśnie, by te formy pracy wynikające zwykle z planu pracy szkoły upowszechnić.
W swej pracy zawodowej analizowałem plany pracy szkół, wiele jednostek dydaktycznych, zajęć opiekuńczych i uważam, że spora część to perły mogące być źródłem inspiracji dla nauczycieli więcej niż z jednej szkoły, tak samo jak proponowane w nich np. uczniom wzory wartości i zachowań.
Narzekamy, że telewizja propaguje negatywne zachowania, tymczasem istnieje możliwość za jej pośrednictwem upowszechniania wspomnianej pracy szkół z. zakresu edukacji środowiskowej realizowanej właśnie w ramach planów pracy tych placówek.
Od bieżącego roku szkolnego w Radzie Miasta odbywają się spotkania poświęcone edukacji środowiskowej, których w przeważającej części uczestnikami są nasi nauczyciele.
Na ostatnim spotkaniu z udziałem Redaktora Naczelnego "Głosu Bolesławca" – Pana Pawła Śliwki i Kierownika Samorządowej Telewizji Lokalnej Bolesławiec Pana Dariusza Wędziny omówione zostały zasady popularyzowania pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół w zakresie edukacji środowiskowej w lokalnych środkach masowego przekazu. W "Głosie Bolesławca" na potrzeby entuzjastów ekologii została zarezerwowana stała rubryka, a w Samorządowej Telewizji Lokalnej będzie prezentowany cykl ich programów.
Nauczycielom zaoferowało współpracę Nadleśnictwo Bolesławięc, a także Straż Ochrony Przyrody przy Komendzie Hufca ZHP Bolesławiec.
Można mieć nadzieję, że wspólnie podjęte działania, które już. znalazły uznanie prezydenta miasta Pana inż. Józefa Króla przyczynią się do popularyzowania zdrowego stylu życia mieszkańców naszego miasta oraz ochrony przyrody, co jest naszym wspólnym obowiązkiem.