Nowelizacja ustawy samorządowej

Nowelizacja ustawy samorządowej
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Informacja ważna nie tylko dla radnych, ale także mieszkańców grodu nad Bobrem. Sejm RP 31 sierpnia br. uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie terytorialnym. Zanim wejdzie w życie (po 14 dniach od opublikowania) musi być jeszcze przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta.
Proponowane zmiany do ustawy samorządowej obejmują szereg zapisów i dotyczą:
-usytuowania gminy jako podmiotu prawa,
-określenia jednym terminem sołectw i osiedli,
-gwarancji finansowania zadań zleconych,
-precyzyjniejszego określenia roli komisji rewizyjnej,
-podkreślenia funkcji przewodniczącego rady gminy,
-uzupełnienia treści statutów gmin,
-łączenia funkcji radnego i pracownika samorządowego,
-umocnienia pozycji zarządu i ustalenia trybu jego wyboru i odwoływania,
-rozszerzenia zadań sejmików i związków międzygminnych.