Dom Kultury – Europejskim domem

Dom Kultury – Europejskim domem
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Bolesławiecki Ośrodek Kultury ma na swoim koncie wiele udanych inicjatyw o zasięgu pozaregionalnym. Wystarczy wspomnieć o Ogólnopolskim Plenerze Ceramiczno – Rzeźbiarskim czy głośnym w skali krajowej "Bluesie nad Bobrem", nie licząc wielopłaszczyznowej (i wyjątkowo interesującej) działalności kulturowej na co dzień.
Koleiny program streszcza się w tytułowym haśle: "Dom Kultury – europejskim domem". W zamyśle autorów rzecz sprowadza się do lepszego i pełniejszego poznania wielkiego, wspólnego domu, w którym mieszkamy – Europy. Pomysłodawcy chcą również, aby nas – Polaków i Polskę – poznali inni, co zmieni nasz wizerunek w świecie na bardziej pozytywny. Postaramy się przybliżyć problemy i kulturę krajów bałtyckich, skandynawskich, sąsiadów zachodnich i południowych - stwierdza się w programie. Przewidujemy pielęgnowanie tożsamości kulturowej jako niezbędnej zdolności do interkulturalnego partnerstwa.
Nic dodać, nic ująć. Życzymy pełnego sukcesu w realizacji ambitnych zamierzeń. Zachęcamy równocześnie do przekazywania BOK – owi historycznych już fotografii i dokumentów do przygotowanej tutaj wielkiej wystawy "Jugosławia jaką pamiętam ...". Przypomnijmy, że za pół roku mija 50 lat od daty osiedlenia się w Bolesławcu i b. powiecie bolesławieckim zwartej grupy 18 tysięcy polskich reemigrantów z południa Europy i to ważne w lokalnej skali wydarzenie zamierzamy wyraźnie wyeksponować jako "Głos Bolesławca" i Towarzystwo Miłośników Bolesławca.