Są wolne miejsca w Domu Samopomocy

Są wolne miejsca w Domu Samopomocy
fot. B.org II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu to miejsce dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, które zakończyły naukę w szkole specjalnej i nie mają szans na znalezienie pracy, założenie rodziny, czy w pełni samodzielną dorosłość.
istotne.pl niepełnosprawność, dom samopomocy

W Domu Samopomocy, który mieści się na I piętrze budynku przy ul. Parkowej 11 (dawniej był tam żłobek), poprzez systematyczną aktywizację, atmosferę serdeczności oraz kontakt z rówieśnikami, niepełnosprawni mają możliwość realizowania swojego potencjału rozwojowego oraz potwierdzania statusu człowieka dorosłego

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 uczestnicy zajęć pod opieką doświadczonych terapeutów rozwijają swoje umiejętności, zdobywając sukcesywnie coraz większą samodzielność. Program terapeutyczny Domu obejmuje też ćwiczenia w zakresie pisania, czytania i liczenia prowadzone przez pedagoga specjalnego; opiekę logopedyczną oraz – ukierunkowaną na potrzeby rodziców podopiecznych – pomoc psychologiczną.

Dom jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, stąd pobyt w nim wiąże się z wnoszeniem symbolicznej opłaty. Przy jej określaniu znaczenie ma dochód, jaki przypada w rodzinie na jedną osobę, dlatego odpłatność uczestników zajęć jest zróżnicowana i kształtuje się w granicach od 5 do 20 złotych za miesiąc. Jednakże można być od niej zupełnie zwolnionym.