50 rocznica przybycia

50 rocznica przybycia
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W dniu 8.02.1996 r. w Bolesławcu powstał Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia przyjazdu Polaków z b. Jugosławii, którego celem jest organizacja w m-cu kwietniu 1996 r. imprez uświetniających te rocznicę.
Komitet pragnie reemigrantom przypomnieć tamte lata, a młodemu pokoleniu przybliżyć ten historyczny fakt.
Z okazji tej będą organizowane wieczornice połączone z występami artystycznymi, wystawa pt. "JUgosławia, jaką pamiętamy" oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej pomnika nawiązującego do tej rocznicy.
Zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają pamiątki z tamtych lat, o wypożyczenie ich Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury, który będzie je eksponował na wystawie i po wykorzystaniu zostaną zwrócone właścicielom.
Komitet Organizacyjny jest otwarty na propozycje dotyczące organizacji uroczystości – kontakt telefoniczny – 25-59; 45-32; 25-46; – w Komitecie Organizacyjnym są osoby reprezentujące miasto Bolesławiec i Nowogrodziec oraz gminy: Bolesławiec, Osiecznicę, Gromadkę, Wartę Bolesławiecką.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Wojciech Ilczyna