Plebiscyt 1995

Plebiscyt 1995
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Wzorem poprzedniego roku, Redakcja "Głosu Bolesławca" ogłasza plebiscyt na najpopular­niejszego sportowca i trenera naszego miasta w 1995 roku.
Przypominam, że w I Plebiscycie zwycięzcami zostali: Marek Dąbrowski, dzisiaj grający w III-ligowych Karkonoszach Jelenia Góra oraz Mirosław Szapiel, obecnie trenujący drużynę ligi okręgowej Rybak Parowa.
W tym roku nie podaję kandy­datów do miana najlepszego, licząc na dobre rozeznanie naszych czytelników. Jeśli jednak będą trudności z wyborem, to w luto­wym wydaniu "Głosu" podam pełną listę wyróżniających się sportowców i trenerów w 1995 r.
Chcielibyśmy nadać bardziej prestiżowy charakter temu plebiscytowi, jednak wiąże się to z aktywnością ewentualnych sponsorów. Ciągle takowych brak. W poprzednim roku p. Skawiński nie wywiązał się z obiecanych fundacji wycieczek zagranicznych dla naszych laureatów. Chętnych uhonorowania najpopu­larniejszych ludzi sportu Bole­sławca, zwycięzców naszego ple­biscytu prosimy o kontakt z Re­dakcją.
Regulamin plebiscytu:
Celem jest wyłonienie najpo­pularniejszego (najlepszego) spor­towca i trenera Bolesławca w roku 1995.
Głosować można na 5 sporto­wców i 3 trenerów. Pierwszy na liście otrzyma 5 punktów, drugi 4 punkty itd., przy trenerach odpowiednio: 3, 2, 1 pkt.
Ważne będzie tylko typowanie na kuponie umieszczonym w "Gło­sie". Można wysłać dowolną ilość kuponów.
Termin nadsyłania kuponów – 29 luty 1996 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w marcowym numerze "Głosu".
Suma punktów uzyskanych na kuponach zadecyduje o ostatecznej kolejności.