Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zarząd Gminy w Osiecznicy, 59-724 Osiecznica, tel./fax (0795)-12-107, 12-111, teleks 755274, regon 000541871, NIP 612-10-02-165 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wiejskiego we wsi Ławszowa.
Zakres robót:
sieć wodociągoda PCU 160 mb-3181
sieć wodociągowa PCU 110 mb – 345
sieć wodociągowa PCU 90 mb – 4427
przyłącza wodociągowe – 3118 mb/118 szt.
przejście nad rzeką Kwisą o dł. – 111 mb.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według EKD – 4524 Budowanie obiektów inżynierii Wodnej,
Termin realizacji zamówienia: 15 sierpień 1996 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10000 zł w terminie do 1996-03-23, godz. 8.00 do kasy Urzędu Gminy w Osiecznicy gotówką lub w formie poświadczonego czeku.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędnie Gminy, 59-724 Osiecznica 30, pok. nr 7. Cena formularza wynosi 10.00 zł.
Termin składania ofert: 23 marzec 1996 r. godz. 10.00