Święto oświaty

Święto oświaty
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

20 stycznia br. w Sali zabawowej Domu Strażaka w Nowogrodźcu odbyła się uroczystość 90-lecia powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i 50-lecia Oświaty na dolnym Śląsku.
Uroczystość ta, planowana jeszcze w ubiegłym roku otrzymała bardzo bogatą oprawę.
Wzięli w niej udział emerytowani nauczyciele, nauczyciele czynni zawodowo, dyrektorzy szkół, goście zaproszeni i przedstawiciele władz samorządowych. Wśród gości zaproszonych należy wymienić Kuratora Pana A. Szustaka oraz Pana Walerego Czarneckiego (niestety, nieobecnych z ważnych przyczyn), Prezesa ZNP Okręgu Jelenia Góra Pana Jana Smolirę. spośród przedstawicieli władz samorządowych obecni byli: Pan Edward Szczerbień -Burmistrz Gminy i Miasta, Pan Wiesław Sawicki – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta, członkowie Zarządu oraz Komisji Rady. Całość imprezy poprowadzili: Pani Teresa Drąg i Władysław Tomaszewski – nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Nowogrodźca.
W części oficjalnej zabrał głos Pan Edward Szczerbień – Burmistrz, który w ciepłych słowach (sam jest z wykształcenia nauczycielem) zwrócił się do wszystkich uczestników. Swoje miejsce miały również wystąpienia Pana Edwarda Machela i Pana Mieczysława Swachy, którzy w imieniu pionierów działających tuż po wojnie przypomnieli o tych czasach, w trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody m.in. dla Pani Danieli Rucińskiej – dyrektorowi Przedszkola Publicznego za uzyskane bardzo wysokie wyniki w działalności placówki oraz upominki w postaci albumów i książek. Uroczystościom towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez samych nauczycieli oraz Kronik poszczególnych szkół od czasów powojennych do chwili obecnej.
Uroczystości zorganizowano przy finansowym udziale Burmistrza Gminy i Miasta, ZNP oraz wielu sponsorów jak np. "Surmin-Kaolin" SA, ZPC "Przyborsk" sp. z o.o., PZU SA Bolesławiec, PZU Nz Życie Bolesławiec, "Ekocer" Bolesławiec, GS "SCh" Nowogrodziec, ZGKiM Nowogrodziec, PKUWiM Nowogrodziec, SM "750-lecia" Nowogrodziec, Lucyna Sojka i Józef Rawiuszkiewicz Nowogrodziec, Marek Zakrzewski Gościszów, Ferma Drobiu W. Tomczyk Zabłocie, Krzysztof Nagórniewicz Nowogrodziec, BZC Bolesławiec, SM "INCO" Nowogrodziec, Irena Gesner Czerna, Jan Maziarz Nowogrodziec, Rada rodziców przy Szkole Podstawowej Nowogrodziec.
Całość uroczystości była bogato oprawiona różnymi występami artystycznymi wykonywanymi przez nauczycieli i młodzież szkolną.
Po części oficjalnej chętni mogli wziąć udział w zabawie tanecznej zorganizowanej przez Radę Rodziców.
Wszystkim osobom, które zajmowały się przygotowaniem uroczystości, należą się słowa podziękowania. Komitet organizacyjny, w którego składzie były m.in. Panie Danuta Kosior i Stanisława Ojewska stanął na wysokości zadania.
Szczególne podziękowania należą się wymienionym sponsorom i fundatorom, którzy w sposób znaczący przyczynili się do właściwej oprawy.