Protokół Na I Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą "Kim będę gdy dorosnę? " napłynęło 78 prac z 10 szkół z terenu gminy Bolesławiec

Protokół Na I Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Komisja w składzie: pani Stanisława Wojda-Pytlińska – plastyk oraz pani Wiesława Goryczka – plastyk postanowiła przyznać:
Nagrody główne: Ewie Ziółkowskiej z Bożejowic, Annie Dudek z Nowych Jaroszowie, Radkowi Kupczak z Bożejowic, Katarzynie Mazurek z Dąbrowy, Marlenie Świątkowskiej z Nowych Jaroszowie, Joannie Łąkocy z Żeliszowa, Dominice Opala z Żeliszowa, Tomaszowi Janiec z Nowej Wsi Kraśnickiej
Wyróżnienia: Krzysztofowi Rychlickiemu z Żeliszowa, Justynie Pastusiak z Ocic, Magdalenie Matkowskiej z Trzebienia, Wiolettcie Dul z Brzeżnika, Januszowi Oleksy z Nowej Wsi K., Arturowi Janeczko z Brzeżnika, Krzysztofowi Mrozik z Bożejowic, Damianowi Wąsik z Dąbrowy, Mariuszowi Skrętowskiemu z Bożejowic, Uli Pokorze z Brzeżnika, Patrycji Liana z N. Jaroszowie, Kamili Ogonowskiej z N. Jaroszowie i wytypowała dodatkowo oprócz w/w prace następujących autorów do wystawy i wyróżniła je dyplomem:
Anna Zajączkowska, Maciej Wiśniewski, Anna Draj, Paweł Wojtyna.
Nagroda główna - 15 lat Katarzyna Mazurek
Marcin Kowal, Renata Kura. W konkursie wyróżniono nauczycieli z następujących szkół: plastyk z SP Bożejowice, plastyk z SP z Żeliszowa i plastyk z SP z Nowych Jaroszowie.