Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska

Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Tysiąclecie przyłączenia Śląska do Polski wchodzi w szósty rok obchodów.Rok 1996 został ogłoszony Rokiem Dziedzictwa Kulturowego Dolnego Śląska. Głównym organizatorem i inicjatorem wszelkich poczynań jest Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.W programie tych uroczystości czytamy między innymi:"Regionaliści Dolnośląscy wzmożonymi działaniami pragną wejść w życie drugiego 50-lecia polskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej oraz kontynuować aktywny i konstruktywny udział w transformacji ustrojowej zapoczątkowanej przed sześciu laty. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie demokracji i dalszy rozwój samorządności w naszym regionie i całym kraju jest naczelnym zadaniem dla wszystkich Stowarzyszeń regionalnych na Dolnym Śląsku...Rozwijane będą działania wśród społeczności lokalnych służące kształtowaniu patriotyzmu lokalnego i kreowaniu dolnośląskich "małych Ojczyzn".Towarzystwo Miłośników Bolesławca aktywnie włącza się do tych obchodów z własnym, regionalnym programem, którego głównym hasłem będzie poszerzanie wiedzy o naszym regionie pod hasłem: "Mała Ojczyzna, moje miejsce urodzenia".Tak się dobrze złożyło, że jednocześnie ukazał się program Ministra Edukacji Narodowej pt.: "Dziedzictwo kulturowe w regionie".TMB planuje zorganizować naradę nauczycieli szkól podstawowych i średnich szkół w Bolesławcu i przekazać ten program. Jednocześnie chcemy dostarczyć nauczycielom podstawowe materiały do jego realizacji.Towarzystwo planuje wydanie skryptu Zarysu dziejów Bolesławca, który służyłby młodzieży i nauczycielom, chcielibyśmy również wydać Kalendarium Bolesławca a raczej opracować jego nowe wydanie. TMB chciałoby razem z dyrektorami szkół i nauczycielami historii, geografii, języka polskiego, wspólnie zorganizować "miniolimpiadę" o mieście i regionie. Ponadto występujemy z propozycją organizacji konkursu na małą formę literacką (wiersz, opowiadanie) o moim miejscu urodzenia, mojej "małej Ojczyźnie". Proponujemy również konkurs plastyczny o tej samej tematyce. Czekamy na różne propozycje, o których będziemy informować na łamach "Głosu Bolesławca". Liczymy na życzliwość sponsorów, którzy nas wspierali, na ludzi, którym nie jest obojętny los miasta...