Ferie zimowe '96

Ferie zimowe '96
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Ognisko "Nowe Śródmieście" było organizatorem zajęć sportowych w badmintonie dla dzieci w sali gimna­stycznej SP Nr 5 w Bolesławcu, a oto uzyskane wyniki sportowe w poszcze­gólnych grach:
gra pojedyncza dziewcząt: 1 m. Natalia Palacz, VII b Sp-5, 2 m. Małgorzata Kloc VII b SP-5, 3.m. Ewelina Kloc VII b SP-5.
gra pojedyncza chłopców: 1 m. Jacek Jaworski VII a SP-5, 2 m. Łukasz Marcinowski VIII a SP-5, 3 m. Adrian Popek Ilia SP-8.
gra podwójna dziewcząt: 1 m. Natalia Palacz/Małgorzata Kloc,
gra podwójna chłopców: 1 m. Adrian Popek/Łukasz Marcinowski
gra mieszana: 1 m. Natalia Palacz/ Adrian Popek.
Miły gest sprawiła dzieciom Pani Józefa Witas – Kierownik Księgarni "Agora" w Bolesławcu, przeznaczając pieniądze na zakup lotek do gry w badmintona w czasie ferii Pani Halinie Modzelewskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bole­sławcu Ognisko Nowe Śródmieście składa podziękowanie za udostępnienie niepłatnie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe w badmintonie. Wszystkie uczestniczące w zajęciach sportowych w czasie ferii otrzymały plakietki Bolesławca od Towarzystwa Miłośników Bolesławca.
Wiceprezes Ogniska TKKF "Nowe Śródmieście"
Józef Popek