Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zarząd Gminy w Osiecznicy, 59-724 Osiecznica, tel./fax (0795)-12-107, 12-111, teleks 755274, regon 000541871, NIP 612-10-02-165 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej pe zy Szkole Podstawowej w Parowej – w zakresie stanu surowego zamkniętego:
wykonanie ław fundamentowych z betonu żwirowego zbrojonego stalą 34GS – 39,5 m3
wykonanie ścian zewnętrznych z cegły pełnej i gazobetonu ocieplanych styropianem 8 cm, filary z cegły pełnej ki. 150 – 644 m2
wykonanie stropodachu z płyt panwiowych PS1 – 288 m2
wykonanie daszków maskujących o konstrukcji drewnianej pokrytych blachą imitującą dachówkę karpiówkę – 240 m2
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według EKD – 4521 Budownictwo ogólne.
Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 1996 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł w terminie do dnia 1996.03.28, godz. 13.00 do kasy Urzędu Gminy w Osiecznicy gotówka lub w formie poświadczonego czeku.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędnie Gminy, 59-724 Osiecznica 30, pok. nr 7. Cena formularza wynosi 10.00 zł.
Termin składania ofert: 23 marzec 1996 r. godz. 10.00