"Bezpieczne miasto – bezpieczna gmina"

fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Pod taką nazwą realizowany jest program kompleksowy prewencji kryminalnej. Jest to program stałego partnerskiego współdziałania Policji ze społeczeństwem. Wychodząc z założenia, że na ograniczenie przestępczości mają wpływ nie tylko działania policyjne, uznaje się za niezbędne i wręcz konieczne włączenie w system przedsięwzięć profilaktycznych wszystkich instytucji, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa społecznego.
W krajach zachodnich program "Bezpieczne miasto" jest programem rządowym. W Polsce nie ma jeszcze "Krajowego Programu Zapobiegania Przestępczości", w którym działania Policji byłyby tylko jednym z elementów, a policja jedynym z podmiotów realizujących ten program.
Od kilku lat w rejonie działania Komendy Rejonowej Policji były podejmowane działania cząstkowe, które planowo wdrażane i realizowane na stałej płaszczyźnie współpracy, stworzą program kompleksowy. Głównym partnerem strategicznym Policji w tworzeniu programu "Bezpieczne Miasto" jest administracja państwowa i samorządowa. Celami tego programu są: ograniczenie przestępczości, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia, stworzenie "bezpiecznych miast" (gmin, osiedli, rejonów) do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego. Im większa świadomość prawna mieszkańców oraz przeświadczenie o wpływie na poprawę własnego bezpieczeństwa, tym szybciej podane cele zostaną zrealizowane, jednak w okresie nie krótszym, niż 3 lata.
W realizacji prewencji kryminalnej Policja będzie inspirowała do działań, popierała i zachęcała do inicjatyw społecznych, ale nie będzie wykonywała ich sama.
Współdziałanie społeczeństwa z Policją i tworzenie właściwego klimatu poprzez budowę wzajemnego zaufania przynosi najbardziej wymierne efekty w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, a mottem działania w tym zakresie jest hasło "Pomagając Policji – pomagasz sobie".
A więc, mieszkańcu osiedla, dzielnicy, wsi – przyłącz się do zrealizowania tego programu wspólnie z sąsiadem, swoją organizacją społeczną czy zakładem pracy, a pomoże w tym Twój dzielnicowy.