Polsko – niemiecka wymiana młodzieży. "Przyjaźń bezgraniczna"

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży.
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Wkrótce minie trzeci rok owocnej współpracy Gimnazjum w Siegburgu i I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu. 29 maja 1992 r. burmistrz Siegburga Rolf Krieger i prezydent Bolesławca Józef Król podpisali porozumienie o wzajemnych kontaktach między naszymi miastami.
Wynikiem tego porozumienia są różnorodne przedsięwzięcia, które charakteryzuje bogactwo form, szczególnie w kontaktach młodzieży oraz szkół. Dominuje "wymiana rodzinna" młodzieży, w której wzięło udział po obu stronach (wizyta – rewizyta) ok. 300 uczniów i 20 nauczycieli.
Najlepsze efekty dydaktyczno-wychowacze daje, trwający ponad tydzień, pobyt w domu rodzinnym rówieśników, połączony z udziałem w wybranych zajęciach lekcyjnych i atrakcyjnym programie poznawczym. Dlatego też chcemy kontynuować tę formę współpracy. Tym bardziej, że kontakty formalne, inicjowane przez nasze szkoły, przeradzają się w autentyczne przyjaźnie rodzin i są przenoszone na płaszczyznę towarzyską.
W bieżącym roku wprowadzamy nowe formy wymiany. Od 29 marca do 1 kwietnia będziemy gościć ponad 90-osobowy chór i balet z Gimnazjum w Siegburgu, który wystąpi przed bolesławiecką publicznością 30 marca br. w sali kina "Forum". Zespół przygotował specjalny program pt. "Carmina Barana", napisany przez Carla Orffa. Utwór ten stanowi ważną część międzynarodowej literatury muzycznej. Są to pieśni powstałe w średniowiecznych klasztorach benedyktyńskich mówiące o wiośnie, miłości, nieuchronności ludzkiego losu. Carl Orff, wybitny współczesny kompozytor niemiecki, wzbogacił pieśni nowoczesnym brzmieniem i kompozycją. Zespół z Siegburga występował z programem "Carmina Burana" m.in. w Grecji, Portugalii i Holandii.
Oprócz wymiany artystycznej wspólnie organizujemy spotkanie (seminarium) grup młodzieży z Zittau i Siegburga w Krzyżowej – symbolicznym centrum pojednania polsko-niemieckiego. Seminarium odbędzie się od 13 do 18 marca 1995 r. Jego tematyka obejmuje zagadnienia związane z wspólną przyszłością Polaków i Niemców w Zjednoczonej Europie i, w tym kontekście, problematykę tożsamości narodowej. W przyszłości, uwzględniając silną motywację młodzieży do nauki języków obcych, planujemy zorganizować w czasie wakacji przy pomocy nauczycieli niemieckich, obozy językowe w Siegburgu.
Współpraca z Gimnazjum w Siegburgu zajmuje istotne miejsce w rocznych planach dydaktyczno-wychowawczych szkoły i wiąże się z dużym wysiłkiem organizacyjnym nauczycieli, rodziców i środowiska, przynosząc jednak zamierzone efekty. Należy tu podkreślić, że współdziałanie naszych szkół może się rozwijać m. in. dzięki pomocy finansowej fundacji "Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży" z siedzibą w Warszawie i Poczdamie. Fundacja powstała na mocy polsko-niemieckiego traktatu "O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" z 17 czerwca 1991 r.
Specjalne serdeczne podziękowania za pomoc okazywaną szkole w realizacji planów współpracy z Gimnazjum w Siegburgu należą się władzom miasta i Dowództwu Jednostki Wojskowej 4355 oraz Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury.