Już trzy lata

Już trzy lata
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

"Glos Bolesławca" ma już trzy lata. Mamy nadzieję, że na stale wpisał się w pejzaż miasta i spełnia ważną rolę informacyjną. Zamiast jubileuszowej laurki – przedstawiamy Czytelnikom Radę Redakcyjną, ludzi piszących dla Was z porywu serca, twórczej pasji, bez dziennikarskich honorariów. Współtwórców lokalnej wspólnoty, naszej "małej Ojczyzny".
To my redagujemy Waszą gazetę.
Redaktor Naczelny – PAWEŁ ŚLIWKO.
Sylwetka biograficzna została umieszczona w grudniowym (1994) numerze "GŁOSU BOLESŁAWCA". W styczniu Rada Redakcyjna wybrała mnie jednogłośnie (co bardzo cenię) szefem zespołu i Wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Bolesławca. Kilka dni wcześniej zostałem Rzecznikiem Prasowym Zarządu Miasta (funkcja społeczna, honorowa – bez żadnej gratyfikacji finansowej). Credo zapożyczyłem z cytatu francuskiego pisarza:
"Życie ludzkie nie jest małym ogarkiem świecy, lecz raczej rodzajem wspaniałej pochodni, którą trzeba rozpalić własnym istnieniem, jak najpełniej, nim ją się przekaże w niekończącej sztafecie pokoleń"... I jeszcze druga mądrość ludzi Wschodu: "Kiedy masz w życiu dwie drogi: jedną szarą, bezpieczną i drugą, na której spłoniesz jasnym i wielkim płomieniem – wybierz tę drugą..."
Sekretarz.Redakcji: JANINA PIETRZAK.
Funkcja społeczna, na codzień Kierownik Biura Towarzystwa Miłośników Bolesławca, koordynator pracy, księgowy i archiwista oraz pośrednik z piszącymi w jednej osobie. Uniwersalny adiustator, krytyk, recenzent, korektor i organizator wszelkich działań, inicjator akcji społecznych, człowiek wielkiego serca, pasji i życzliwości, bez którego gazeta byłaby uboższa o lokalny koloryt, mniej interesująca i oddalona od wartkiego rytmu środowiskowego życia. Steruje pracą TMB w sposób taktowny i konsekwentny, bez wybiegania przed orkiestrę. Atuty: profesjonalizm, doświadczenie, wiedza i życzliwość wobec ludzi.
BARBARA BERDUŁA
Bolesławianka z urodzenia, tutaj leż powróciła po ukończeniu studiów na wydziale filozoficzno – historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pisała na temat "Bolesławiec za Piastów i w Polsce Ludowej". Zainteresowana badaniem przeszłości miasta i regionu. Jest nauczycielką historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Od kilku lat pełni funkcję wicedyrektora tej szkoły.
ZYGMUNT BRUSIŁO.
Prezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca.
1.Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i 2-letnie Studium Podyplomowe w Instytucie Nauk Społecznych UW. Żonaty, jedno dziecko – syn, magister prawa. Żona – magister polonistyki.
2.W Bolesławcu od 1964 roku-najpierw jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym, później do roku 1975 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego. Od r. 1975 dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. Członek TM B od 1982 r. – od 1991 r. Prezes Towarzystwa.
3. Zainteresowania: historia Śląska i historia sztuki. Obecnie pracuje w zespole autorów przygotowujących monografię naukową Bolesławca. Członek Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno -Kulturalnego we Wrocławiu, Przewodnik Dolnośląski PTTK.
Życiowe credo: Spolegliwość i życzliwość dla ludzi i otoczenia.
STANISŁAW GRACZYK.
Wykształcenie wyższe – matematyczne (LP Lubomierz, SN Legnica, Uniwersytet Wrocławski). Żona – Grażyna – nauczycielka, wykszt. wyższe pedagogiczne (nauczanie początkowe), syn – Wojciech, córka – Izabela + teściowa Leontyna. Związki z miastem, TMB:- mieszkaniec od r. 19X7, nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Zawodowych im. U. Sucharskiego, sympatyk TMB i BTF, kandydat do Rady Miasta w roku 1994.
Zainteresowania, pasje, specjalizacja w "Głosie", dotychczasowe doświadczenia dziennikarskie, życiowe credo:- zainteresowania wszechstronne (np. fotografika, turystyka, sport, muzyka, poezja, aforystyka, fraszkopisarstwo, satyra, ogrodnictwo, plastyka, szachy, bionika, matematyka, polityka...); specjalizacja w "Głosie" – fotografika, szkolnictwo, kultura, szachy, muzyka, satyra; debiut w "Głosie Nauczycielskim" w r. 1971 (rysunek), pierwszy artykuł również tam – 1977, przedruki rys. w kilkunastu gazetach, wystawy w Polsce i za granicą, fotografie prasowe, nagrody. Najdłuższa współpraca z "Gazetą Robotniczą", "Słowem Polskim", "Karkonoszami". Credo: "Być sobą".
ZDZISŁAW MIRECKI.
Żonaty od 20 lat (żonę Zdzisławę poznałem w dniu naszych imienin), córka Anna (19 lat) kończy LE, wykształcenie wyższe – magister prawa administracyjnego, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji we Lwówku Śląskim w stopniu nadkomisarza.
Związki z miastem i TMB. W Bolesławcu od r. 1976, ale to miasto już wcześniej mnie i żonie bardzo się spodobało. W TMB formalnie od r. 1987, w tej kadencji jestem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Zainteresowania, pasje, specjalizacja w "Głosie", dotychczasowe doświadczenia dziennikarskie, życiowe credo. Poza pracą zawodową, którą staram się wykonywać sumiennie i rzetelnie, pracę społeczną w miejscu zamieszkania i środowisku zawodowym ukierunkowałem na działalność w różnych organizacjach apolitycznych. Od 1971 r. jestem instruktorem ZHP, oddaję I honorowo krew, nie jest mi obojętna ochrona przyrody. Od kilku lat zbieram wizytówki ludzi znanych (mam ich kilka tysięcy). Koresponduję z policjantami z całego niemal świata w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA). której to organizacji jestem członkiem. W "Głosie" zamieszczam różne ciekawostki historyczne z dziejów miasta. Staram się tworzyć klimat w wydawaniu gazety. Życiowe credo odzwierciedla hasło, które jest dewizą IPA. W języku esperanto brzmi: "SLRVO PER AMIKECO", co znaczy: "Służyć poprzez przyjaźń". Poza tym moje artykuły zamieściłem w innych lokalno -regionalnych czasopismach ("Kurier Lwówecki", "Kurier Gryfowski", "Sami Swoi", "Karkonosze","Gazeta Ziemi Lwóweckiej").
JERZY KOSOWSKI.
Żonaty, dwóch synów, wykształcenie średnie techniczne.
Związki z miastem i TMB: Urodziłem się w roku 1953, uczyłem się, pracowałem, a teraz jestem na rencie – to wszystko odbyło się w Bolesławcu. Bardzo lubię nasze miasto. Z TMB zetknąłem się dopiero w czasie kontaktów z "Głosem".
Zainteresowania, pasje, specjalizacja w "Głosie", dotychczasowe doświadczenia dziennikarskie i życiowe credo. Od wczesnych lat dziecięcych interesowałem się sportem – początkowo jako sportowiec, później jako kibic i stąd pierwsze próby dziennikarskie "w temacie" sport. "Głos" bez sportu byłby niepełnym głosem miasta. Lubię nowe wyzwania i tak traktuję moją pracę w Redakcji. Innym – też. bardzo ważnym hobby są książki o różnej tematyce. W wolnych chwilach czytanie jest wypełnieniem prozy życia. A motto życiowe – to: "Miłe jest być ważnym, ale ważniejsze jest być miłym" i umieć cieszyć się chwilą.
ADELA KURASZ.
Mężatka, dwie córki, wykształcenie średnie
Związki z. miastem, TMB. Z Towarzystwem Miłośników Bolesławca jestem związana od 1993 roku. Zainteresowania, pasje, specjalizacja w "Głosie". Najkrócej rzecz ujmując – moje zainteresowania i specjalizacja w "Głosie" to "Krzyżówki".
JAN ŻURALSKI.
Stan rodzinny, wykształcenie: Żonaty, dwóch synów. Ukończył Wydział Nauk Pedagogicznych Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie oraz dwuletnie Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Związki z miastem, Towarzystwem Miłośników Bolesławca.
Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu w 1976 roku nieprzerwanie w Bolesławcu. W Towarzystwie Miłośników Bolesławca od trzech lat pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Zainteresowania: historia wychowania wojskowego. Pasje (hobby): sport, fotografia.
Specjalizacja w "Głosie Bolesławca": Tematyka wojskowa. Dotychczasowe doświadczenia dziennikarskie: współpraca z dziennikami i czasopismami wojskowymi.
Pełni funkcję nieetatowego oficera prasowego w jednostce wojskowej.
Życiowe credo: Robić to co pożyteczne, co może być wykorzystane również przez innych. Być obiektywnym w ocenie siebie i otoczenia. Pozostać wiernym zasadom etyki rzetelnej – niezależnej od jakiejkolwiek opcji filozoficznej.