Razem z policją w trosce o bezpieczeństwo

Razem z policją w trosce o bezpieczeństwo
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

"STRAŻ SĄSIEDZKA"-2 Art. 265 kpk informuje:
"Każdy dowiedziawszy się o popełnionym przestępstwie ściganym z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję" ponadto z treści art. 22 § 1, 2, 3 Kodeksu Karnego wynika, że: "§1 Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro społeczne jednostki".
§ 2 "Działa w obronie koniecznej w szczególności ten, kto występuje w celu przywrócenia porządku lub spokoju publicznego, chociażby to nie wynikało z obowiązku służbowego"
§ 3 "W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony nie współmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia" Zaś art. 23 § 1, 2 i 3 Kodeksu Karnego mówi:
§ 1 "Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru społecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane"
§ 2 "W razie przekroczenia granic wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia"
§ 3 "Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste"
W PRZYPADKU UJĘCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA, WYKROCZENIA, CZYNU CHULIGAŃSKIEGO – ZAPAMIĘTAJ !
-nigdy nie zastępuj wymiaru sprawiedliwości i nie urządzaj samosądów Takie zachowanie jest karalne sądownie. Powiadom Policję, jej przekaż ujętego sprawcę;
-w miarę swoich możliwości udziel pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie pokrzywdzonej – powiadom Pogotowie Ratunkowe;
-zabezpiecz miejsce zdarzenia i nie przemieszczaj i nie dotykaj narzędzi przestępstwa;
-staraj się nie zacierać śladów na miejscu przestępstwa i do przyjazdu Policji nie dopuszczaj do miejsca zdarzenia osób postronnych;
-jeżeli możesz – ustal ewentualnych świadków przestępstwa oraz przekaż dane Policji.