Uchwała nr VI/53/95

Uchwała nr VI/53/95
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

UCHWAŁA Nr VIII/53/95 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne.
Na podstawie art. 26 i 30 ustawy z dnia 02 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz.509) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami). uchwala się, co następuje: 51.
1)Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na obszarze gminy wiejskiej Bolesławiec w wysokości 0,50 zł.
2)Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, w rozumieniu uchwały, uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkaniom i gospodarczym potrzebom najemcy. Nic uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych. Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie pamiaru w świetle wyprawionych przegród pionowych ścian przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku, określonych we właściwej Polskiej Normie.