Masoneria w Bolesławcu

Masoneria w Bolesławcu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Ruch wolnomularski zwany również masonerią powstał w XVIII w jako ruch o charakterze antyklerykalnym i kosmopolitycznym. Były to w większości tajne stowarzyszenia męskie stawiające sobie za cel doskonalenie moralne, zbratanie ludzi przez wyzwolenie z różnic religijnych i stanowych.
Początki zorganizowanego ruchu łączy się z rokiem 1717 kiedy w Londynie połączono 4 loże w jedną wielką Lożę Masońską. W różnych państwach ruch przybierał inne nurty jako wiodące. W Polsce po rozbiorach uformował się ruch jako nurt niepodległościowy. Nawet członkami byli królowie St. Leszczyński i St. Poniatowski. W latach międzywojennych w r. 1921 powstała Wielka Loża w Polsce, a jej mistrzem był m.in. Andrzej Strug znany pisarz. W Niemczech Loże Masońskie stawiały sobie za cel walkę o zjednoczenie państwa (nurt ten rozwinął się szczególnie w okresie Wiosny Ludów (1848 -1849) i przed 1870 r. W Bolesławcu istniała Loża Masońska św. Jana. W 1801 r. odbyła się Konferencja tej loży z okazji patrona (24.06.).
Loża musiała być zasobna i skupiała elitę mieszczańską skoro posiadała własny budynek.
Zjednoczenie Niemiec w 1871 r. i powstanie Cesarstwa, gdy Kanclerzem został Otto von Bismarck zaczęto uważać Masonerię za ruch szkodliwy. W 1885 roku nastąpiła likwidacja bolesławieckiej Loży, a budynek po niej przejęło miasto.